Kan säljaren friskriva sig från ansvar vid fel i fastighet?

2019-07-02 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej !Är på väg att sälja min stuga privat. Det är ett renoveringsprojekt som nya ägaren får fortsätta med.Säljer stugan till underpris. taxeringsvärde 367000.- och jag säljer för 318000.-.har lagt till följande mening under rubriken villkor i köpekontraktet :Köparen avstår från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.Under rubrik fastighetens skick :Delvis renoverad fastighet såsom nya golv inkl. isolering i kök och vardagsrum. Nya hängrännor/stuprör. Resterande renovering, fel och brister utföres av köparen. Har jag "torrt" om fötterna som säljare med detta köpekontrakt ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Rättsfrågan är huruvida en säljare kan friskriva sig från allt ansvar för fel vid försäljning av fastighet. Denna typ av fråga regleras i jordabalkens (JB) 4 kapitel.

Vad säger lagen om fel i fastighet?

Köp av fastigheter och de potentiella fel som fastigheter är behäftade med regleras i 4 kapitlet av Jordabalken (JB). I Jordabalken framgår det att köparen har rätt till ersättning för de fel som fastigheten är behäftad med (4 kapitlet 19 § 1 stycket JB). Detta förutsätter dock att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kapitlet 19 § 2 stycket JB). Om fastigheten är felaktig kan köparen göra avdrag på köpeskillingen som erlades vid köpet och i vissa fall häva köpet. Köparen har i sådana fall även rätt till skadestånd (4 kapitlet 12 § 1 stycket JB). För att kunna få ersättning krävs att en talan väcks inom ett år efter tillträdet (4 kap. 12 § 2 st JB). Detta krav på att väcka talan inom ett år gäller dock inte om det kan visas att säljaren har varit grovt vårdslös eller handlat i strid mot tro och heder, vilket ofta hänger samman med dolda fel.

Dolt fel i fastighet

Om det finns dolda fel i en fastighet och om det kan visas att säljaren kände till eller borde ha känt till dessa fel ansvarar säljaren för felen och den sedvanliga reklamationstiden behöver inte beaktas (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att om det går att bevisa dessa dolda fel samt att de var kända för säljaren, har inte köpares rätt till att åberopa ersättning gått förlorad.

Slutsats

Ja, du kan friskriva dig från ansvar vid fel i fastighet till viss del. Däremot kan du som säljare inte friskriva dig från ansvaret vid dolda fel i fastigheten.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll