Kan säljare som upplyst om problem på fastighet ändå hållas ansvarig?

2017-12-21 i Fel i fastighet
FRÅGA
Vi ska inom kort sälja vår villa som har haft diverse problem under de 9 år vi ägt den, vissa problem kvarstår fortfarande. De går att fixa och är ingenting som påverkar skicket i dagsläget så länge man har koll på det. T ex måste vi ha en pump i en brunn som går igång när vattennivån stiger, annars trycks det upp vatten i en brunn i källaren. Vi har inte haft bekymmer med detta eftersom vi hela tiden har haft en extra pump i reserv fall i fall den befintliga går sönder. Vi har inte tänkt smyga med detta utan vi ska givetvis informera om hur det funkar och ge förslag på en permanent lösning som vi helt enkelt inte prioriterat att fixa. Om vi är helt öppna med problemet så att köparna känner till det, kan vi på något sätt hållas ansvariga för det i framtiden? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att det är en villafastighet ni säljer, alltså både huset och marken det står på. Regler om fastighetsköp finns i 4 kap jordabalken.

Så länge ni är öppna med problemen bör det inte bli några bekymmer.

I 4 kap 19 § jordabalken anges att köparen kan kräva avdrag på priset eller häva köpet om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller vad köparen med fog kunnat förutsätta. Köparen kan också kräva skadestånd om felet beror på säljarens försummelse eller är en avvikelse från vad säljaren har utfäst. Upplyser ni köparen om de fel ni känner till kan ni därför inte hållas ansvariga för dem senare.

Dessutom har köparen, enligt 4 kap 19 § andra stycket jordabalken, en egen undersökningsplikt. Köparens undersökningsplikt anses vara väldigt långtgående. I princip förväntas köparen undersöka allt som kan undersökas utan att göra åverkan på fastigheten. Ett problem som borde ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten får inte åberopas som fel gentemot säljaren.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (484)
2021-11-30 Dolda fel i fastighet
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?
2021-11-13 Fel i köpt hus upptäckt flera år senare
2021-11-05 Säljarens skadeståndsansvar vid köp av fastighet och försenat tillträde - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97596)