Kan säljare av bostadsrätt ångra sig och sälja till annan spekulant?

2021-05-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejI fredags så pratade vi med mäklaren för en bostadsrätt som vi ämnade köpa och gav ett belopp för köpeskillingen. Senare på kvällen så fick vi ett sms från mäklaren där det stod följande: "Hej. Nu kom säljarna hem från sitt restaurangbesök och har svarat mig. De ses gärna imorgon kl 14 om det funkar för er. Hur vill ni äga lägenheten, 50/50 eller andra andelar?Får jag ber om era personnummer?Din frus namn, e-post och mobilnummer?Vilken bank har ni lånelöfte i?"Senare runt 22 tiden kom det ett avtal för köpet av bostadsrätten skickat via mail från mäklaren där de båda säljarna och jag och min fru var cc:ade. Där det stod följande:"Hej,Här kommer avtalet för påseende innan vi träffas imorgon kl 17 på mitt kontor.Jag kommer att läsa igenom avtalet tillsammans med er när vi träffas och kan svara på ev. frågor då.Om du upptäcker någon felaktighet så är jag tacksam för information.Ha en fortsatt trevlig kväll!Med vänlig hälsning,"Igår:9:59 mäklaren hörde av sig och sa att köparen skulle gå vidare med en annan spekulant. 10:07 så ringde jag upp mäklaren och sa att de bryter mot vår befintliga överenskommelse. Mäklaren sa att han inte visste vad han skulle säga och sa att han skulle prata med säljaren.10:19 så ringde mäklaren tillbaka och sa att de backar bandet och att säljaren ämnar genomföra affären kl 17 med oss.13:18 mäklaren meddelar att säljaren slutför affären med den andra spekulanten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har ni varit spekulanter på en bostadsrätt och gett ett bud. Säljarna har via mäklare godtagit ert bud och ni har fått kontraktet för påseende inför möte nästkommande dag. Efter det har säljarna ångrat sig och gett besked om att sälja bostadsrätten till en annan spekulant, för att därefter åter igen ångra sig och slutligen ge beskedet att de säljer bostadsrätten till en annan spekulant. Min tolkning är att du undrar du huruvida säljarna av bostadsrätten var bundna av beskedet om att sälja till er till visst pris, eller om det är möjligt att dra sig ur och sälja till någon annan så som skett.

Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal kan ingås formlöst. Med formlöst innebär att utgångspunkten är att det inte krävs skriftlighet, ett avtal kan likväl ingås muntligt eller genom konkludent handlande. Därav är även utgångspunkten att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt. För det fall att det finns speciallag som ställer krav på formen för avtalets ingående gäller däremot speciallagen i stället. Formkrav finns i exempelvis jordabalken vid fastighetsförsäljning, men även i bostadsrättslagen.

Formkravet i bostadsrättslagen innebär att ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av köparen och säljaren. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och ett pris (6 kap. 4 § första stycket bostadsrättslagen). Ett avtal som inte uppfyller formkravet är ogiltigt (6 kap. 5 § tredje stycket bostadsrättslagen). Vid överlåtelse av bostadsrätt innebär det, i likhet med vid fastighetsförsäljning, att avtalet inte är giltigt förrän det upprättats skriftligt, undertecknats av både säljare och köpare samt innehåller de uppgifter som krävs enligt bostadsrättslagen.

I ert fall innebär det dessvärre att säljarna inte är bundna av avtalet om försäljningen av bostadsrätten förrän det undertecknats. Som jag förstår det har det i ert fall inte skett något undertecknande utan säljarna har ångrat sig innan avtalet undertecknades. Eftersom det i juridisk mening ännu ej funnits något bindande avtal kan säljarna därmed välja att sälja bostadsrätten till en annan spekulant.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1254)
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?
2021-11-17 Lägenhet avviker från förhandsavtal - vilka rättigheter finns?
2021-11-14 Får jag bedriva näringsverksamhet i min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97370)