FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/07/2018

Kan säljare ändra pris efter avtal ingåtts?

Jag har beställt en ridhjälm till ett barnbarn från en internetbutik och fått orderbekräftelse enligt följande:

Orderbekräftelse

Tack för din beställning! Vi är väldigt glada över att ha just dig som kund. Nu börjar det roliga, att plocka dina beställda varor och packa ditt paket snarast. Sedan skickar vi det för att du, din häst eller hund ska kunna glädjas av din beställning så fort som möjligt.

Har du några frågor eller funderingar kring din order vänligen kontakta oss via webshop eller telefon.

Tack för att du väljer att handla hos oss!

Orderdetaljer:

Artikelnr Produktnamn Antal Pris

45003-alcantra_034 Samshield Miss Shield Alcantara Leather Top Svart/Rosé (Large (57-61) *ej lagervara, 59 (L)) 1st. 4.799,00 kr

Premium eller Shadowmatt liner:: Shadowmatt liner

Summa produkter: 4.799,00 kr

varav moms: 959,80 kr

Total summa: 4.799,00 kr

Nu ringer butiken och säger att de ska 2000 ytterligare. Jag säger att de får stå för priset som annonserats!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En viktig princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas, vilket innebär att säljare och köpare är bundna till de avtal samt de avtalsvillkor som de ingått (1 § Avtalslagen).

Utgångpunkten är alltså att butiken är bundna av det avtalade priset på 4.799,00 kr.
Inom Sverige råder dock avtalsfrihet, vilket innebär att det kan finnas annat i avtalet som sätter nämnda principer ur spel. Exempelvis kan parterna avtalat om att säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset i efterhand beroende på hur marknaden ser ut, även om denna typ av avtalsvillkor inte är vanligt förekommande i konsumentsammanhang likt detta.

Ett annat viktigt undantag återfinns i 3 kap. 32 § första stycket AvtL. Bestämmelsen anger att om säljaren av misstag angav ett felaktigt pris om 4.799,00 kr, så är denne inte bunden av det förstnämnda priset om du som köpare insåg eller borde insett misstaget. Det som ska utredas är således om säljarens olika prisuppgifter utgör misstag, samt om du som köpare är i ond tro. Det kan sägas att det är en stor skillnad på de olika priserna (2000 kr), men då du som konsument högst troligt inte är expert på ridhjälmar, bör du inte anses vara i ond tro och säljaren är därmed bunden av det förstnämnda priset på 4.799,00 kr.

I detta fall är även konsumentköplagen tillämplig. Detta då frågan gäller köp av lös sak som en näringsidkare sålt till en konsument (1 § KKL). Lagen har få paragrafer som handlar om priset, detta då priset i huvudsak ska styras av den avtalsfrihet som råder inom svensk avtalsrätt. 35 § KKL stadgar dock att om ett bestämt pris inte följer av avtalet, ska köparen betala gängse pris för varan. Då ni har avtalat om priset, är det alltså detta pris som ska gälla före lagrummet.

Sammanfattningsvis kan sägas att avtal är bindande, även om det finns undantag till denna huvudprincip. Om inget annat har avtalats om priset, och om du som konsument var i god tro gällande priset, så kan inte butiken i efterhand ändra priset. Detta då de är bundna av det avtal som de ingått, och därmed det pris som de har avtalat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Aksinja RönnlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning