FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt02/03/2022

Kan rökning inomhus vara en orsak till vräkning?

Är det orsak till vräkning om man röker inomhus?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det gäller en hyresrätt eller en bostadsrätt där du undrar om tobaksrök ning inomhus kan innebära vräkning. Om det är en hyresrätt aktualiseras Hyreslagen i Jordabalken (JB) 12 kap. Om det är en bostadsrätt tillämpas bostadsrättslagen.

Kan bli av med hyreskontrakt vid störning av omgivningen
I en hyresrätt har hyresgästen bland annat skyldighet att vårda lägenheten, enligt JB 12 kap 24 §. Vidare ska hyresgästen se till att inte störa omgivningen, till exempel grannarna, och se till att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på så sätt att det inte skäligen bör tålas, enligt JB 12 kap 25 §. Om störningen påverkar omgivningen och är av sådan art att den skäligen inte bör tålas, kan hyresrätten ses förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet i förtid enligt JB 12 kap 42 § p 9. Enligt flera domstolsavgöranden (se bl.a ÖH 9814-11) har dock rökning inte ansetts utgöra en sådan störning som omfattas av paragrafen då det svårligen går att bevisa att röklukt är en störning av sådan art att den skäligen inte bör tålas.

Kan tvingas sälja sin lägenhet vid störning av omgivningen

Vad gäller bostadsrätter så personen som bor i lägenheten en skyldighet att inte utsätta sin omgivning för störningar i sådan grad att det är skadligt för hälsan eller på annat sätt försämrar bostadsmiljön, enligt bostadsrättslagen 7 kap 9 §. Bryter man mot detta kan det leda till förverkande, dvs att innehavaren tvingas sälja sin lägenhet, enligt bostadsrättslagen 7 kap 18 § p 5. Rökning i normal omfattning har dock bedömts av domstol inte vara en störning av tillräckligt allvarlig art för att det ska kunna leda till förverkande.

Bedömningen av din fråga

Om det gäller rökning i en hyresrätt, så kan inte hyresvärden förbjuda rökning så länge den inte stör grannarna. Men om den är så störande att den äventyrar grannarnas hälsa och bostadsmiljö kan man bli av med hyreskontraktet. Om det gäller rökning i en bostadsrätt finns inte heller något förbud för rökning i lägenheten, men där gäller liknande regler då förverkande kan ske om rökningen stör grannarna. Det är avslutningsvis värt att tillägga att det krävs mer för att få sin bostadsrätt förverkad än sin hyresrätt förverkad.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Josefine WendeliusRådgivare