Kan ringa stöld påverka uppehållstillstånd?

Hej !

Jag är 21 år gammal.Jag har tagit lite varor från livsmedels butik och har ej Betalad. Butiks Vakter stoppad mig när jag var på väg ut. Sedan vakter fick mitt leg och de fick en kopia på mitt leg och sade till mig att vi gör polisanmält. Värdet blev 700kr på saker. Det är mitt första gång som jag begår brott och jag har ingenting hus polisen alls. Vad kommer att hända nu? Om det blir böter då hur mycket det blir ungefär? Jag är student Och har ett tillfällig uppehållstillstånd och är jätte oro för det ,påverkar brottet på mitt uppehållstillstånd på framtiden eller ej? Efter Hur låg tid punkten (brottet) går bort eller när det blir normalt? Jag är hemsk ledsen för det som jag gjorde , kan ej sova och tänker på det helatiden .

Tack

Lawline svarar


Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från Brottsbalken och Lag om belastningsregister, för att svara på din fråga.

Jag tolkar som att du undrar om följande frågor:

- Vad för brott du har begått och vad för straff det blir.

- Om ditt uppehållstillstånd kommer att påverkas på grund av brottet.

- Hur länge ditt namn kommer att vara antecknat i belastningsregistret.

Jag kommer att först förklara vad för brott du har begått och vad för straff det blir. Sedan kommer jag att förklara om ditt uppehållstillstånd påverkas av att du har begått brott. Slutligen kommer jag att redogöra för om hur länge ditt namn kommer att finnas med i belastningsregistret.

Vad för brott som du har begått

I din fråga framgår det att du har utan lov tagit varor från en livsmedelsbutik med ett värde på 700 kr, detta innebär att din handling bedöms som en ringa stöld, vilket är den lindrigare formen av stöldbrottet, (8 kap. 2 § Brottsbalken). Anledningen till att det är ringa stöld är för att de saker som du har tagit utan lov från livsmedelsbutiken hade ett värde på 700 kr. 1000 kr är gränsen för att skilja stöld från ringa stöld. Däremot kan andra omständigheter påverka brottet, till exempel om du utövat våld, eftersom det i din fråga inte framgår hur du gjorde när du stal kommer jag att därför utgå från ringa stöld.

Det krävs uppsåt för att göra sig skyldig till brott

Det krävs som huvudregel att när du stal sakerna att du gjorde det med avsikt - det vill säga att du hade uppsåt till att ha de sakerna, (1 kap 2 § första stycket Brottsbalken). I din fråga framgår det att du blev stoppad när du var på väg ut, men det framgår inte mer än så. Här spelar det roll när du blev stoppad, för att du inte kan bli dömd för försök till ringa stöld, eftersom det inte är kriminaliserat, men försök till stöld är det, (8 kap. 12 § Brottsbalken). Om din handling bedöms som försök till ringa stöld är det inte straffbart vilket innebär även att ingen påföljd blir aktuell.

Domstolen måste då visa att du hade avsikt att fullborda brottet - detta innebär att när du redan var på väg ut från butiken och om du lade varorna i fickan så anses din avsikt varit att stjäla de varorna. Eftersom det inte framgår av din fråga var exakt som du blev stoppad av vakterna kommer jag därför att endast utgå från ringa stöld.

Vilka påföljder som blir gällande vid ringa stöld

Enligt 8 kap. 2 § Brottsbalken är straffet för ringa stöld, böter eller fängelse i högst sex månader. Det kommer att förmodligen för ditt fall bli dagsböter. Jag kan inte säga exakt hur många dagsböter som du kommer att få. Det är domstolen, eller i vissa fall åklagaren som bestämmer antalet dagsböter. Då tar man hänsyn till en straffmätning där man bestämmer vilket straffvärde din handling bör ha. När man skall bestämma straffvärdet tar man hänsyn till hur du stal sakerna och dina personliga förhållanden till exempel om du har begått liknande brott tidigare, samt din ekonomiska situation, (29 kap. 4 § Brottsbalken). Dagsböter bestäms till ett antal mellan 30–150 och varje dagsbot bestäms till 50 kr - 1000 kr, (25 kap. 2 § Brottsbalken). Det är svårt att kunna i förväg bestämma dagsbotens belopp, för att domstolen kommer att bestämma beloppet, därför är det svårt för mig att kunna säga hur mycket det blir.

Du måste ha levt och kommer att leva ett skötsamt liv för att få medborgarskap

Utlänningslagen 5 kap och Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (kommer att kallas för tillfälliga lagen nedan) kommer att bli aktuell för att svara på din fråga.

För att ditt uppehållstillstånd ska vägras är om din handling som du har begått, ringa stöld utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Ditt uppehållstillstånd vägras om du har gjort dig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet, (17 a § tillfälliga lagen). För att du ska kunna få medborgarskap så ska du ha levt ett hederligt och skötsamt liv. Att begå brottet ringa stöld är inte ett skötsamt eller hederligt liv och det innebär att ditt medborgarskap kan påverkas, med andra ord att du inte får bli svensk medborgare.

Migrationsverkets hemsida framgår det att du får ett väntetid på uppehållstillstånd om du har begått brott. Beroende på vad din påföljd blir varierar väntetiden. Om det blir till exempel 50 dagsböter, så blir det en väntetid på 1,5 år innan du blir beviljad uppehållstillstånd.

Ditt namn står antecknat i belastningsregistret under 5 år

Brottet som du har begått kommer att skrivas in i belastningsregistret, (3 § Lag om belastningsregister). Om du blir dömd till bötesbrott, står det antecknat i belastningsregistret under fem år, sedan försvinner det, (17 § nionde punkten Lag om belastningsregister).

Min rekommendation

Jag förstår att du har ångrat dig, men du har insett att du har gjort fel och kommer antagligen att inte göra om det. Försök att inte tänka på det så mycket, vi alla människor gör misstag i livet det viktiga är att vi lär oss av våra misstag och att vi inte upprepar de.

Jag hoppas att det löser sig och att du har efter att ha läst detta blivit mindre orolig och fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare som du undrar kan du alltid vända dig till Lawlines jurister som kommer att hjälpa dig otroligt bra!

Sammanfattningsvis har du begått brottet ringa stöld och kommer antagligen att dömas till dagsböter. Hur många dagsböter det blir kan jag inte svara på. Ditt namn kommer att antecknas i belastningsregistret men efter 5 år kommer den att inte längre finnas kvar på belastningsregistret. Ditt uppehållstillstånd kan komma att påverkas, eftersom att begå brottet ringa stöld är att inte leva ett skötsamt och hederligt liv, med andra ord brottet ringa stöld kan medföra att du inte får bli svensk medborgare.Vänlig hälsning,


Rahime DumanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”