Kan restaurang hävda force majeure trots att avtalsklausul saknas?

2020-05-02 i Avtal
FRÅGA
Har idag avtal med restaurang som ska tillhandahålla matservering på företag. I avtalet finns ingen force majeure klausul. Finns idag inga tecken på att det är eller kommer att vara lägre antal matgäster framledes. Nu vill restaurangen häva avtalet. Fråga: Kan restaurangen hävda force majeure Och i så fall vad skulle anledningen vara, Då de har kontrollansvar , och det inte finns några problem med råvaror och personaltillgång ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är force majeure?

Force majeure definieras som oförutsebara, extraordinära händelser som inträffar på grund av en oundviklig, yttre kraft. Man tolkar oftast force majeure-bestämmelser restriktivt och snävt. Historiskt sett så har till exempel tsunamin vid Fukushima i Japan varit att betrakta som force majeure. Ofta innehåller force majeure-klausuler en exemplifiering av de omständigheter som utgör force majeure.

I Sverige finns inte force majeure lagreglerat utan det är upp till avtalsparterna att avtala om en sådan klausul ska skrivas in i avtalet.

Vad händer när det inte finns en force majeure-klausul?

Rättsläget är oklart när det gäller force majeure och om det kan utgöra en så kallad allmän avtalsrättslig princip som gäller oavsett om en avtalsklausul upprättats eller ej. Det har diskuterats om det köprättsliga kontrollansvaret kan tillämpas generellt på avtal. Kontrollansvaret innebär att säljaren inte är skadeståndsansvarig för fel eller försening av vara, om det har berott på ett hinder bortom säljarens kontroll som denne skäligen inte kunnat förvänta sig vid köpet och vars följder denne inte skäligen hade kunnat undvika. Men rättsläget är som sagt inte helt klart beträffande detta och om kontrollansvaret kan tillämpas analogt på ett avtal som saknar en force majeure-klausul.

Vad gäller i ditt fall?

Jag antar att restaurangen vill häva avtalet på grund av coronaviruset. För det första kan konstateras att eftersom ni inte har någon force majeure-klausul i ert avtal kan restaurangen inte åberopa force majeure hur som helst. För att de ska kunna häva avtalet på den grunden krävs att situationen skulle kunna argumenteras falla under det köprättsliga kontrollansvaret som jag redogjort för ovan.

Vid bedömningen måste då tittas på kopplingen mellan coronaviruset och anledningen till varför restaurangen vill häva avtalet. Av dina uppgifter verkar det inte som att det varken råder brist på mat eller matgäster, därför verkar det inte som att ett hinder föreligger som medför negativa följder för restaurangen.

Sammanfattningsvis

Enligt min bedömning kan inte restaurangen hävda force majeure i detta fall, framförallt eftersom det inte finns någon sådan klausul i ert avtal, men också för att coronaviruset inte verkar medföra ett hinder för restaurangen. Det är dock svårt att göra en bedömning utan all information så jag råder er att ta hjälp av en jurist. Via denna länk kan du boka tid med en jurist hos oss här på Lawline!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91128)