Kan regeringen ta del av någons arv om man inte har skrivit testamente?

Hej! Det är så att jag hörde av någon att ifall man inte har ett skrivet testament eller så kallat ett "will" i vissa länder, så kan regeringen ta upp till 50% av dina förmågor så som pengar eller värdefulla förmågor. Är detta något som gäller i Sverige?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller arvsrätt och testamente i svensk lagstiftning. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637)

Den legala arvsordningen:

Ifall man inte har skrivit ett testamente så ska arvet gå enligt den legala arvsordningen.

Den legala ordningen till vem som ärver när någon dör kallas för arvsklasserna. Dessa arvsklasserna ser ut så här:

  • Första arvsklassen (se 2:1 ÄB):

Den dödes barn (bröstarvingar). Ifall bröstarvinge inte lever - den dödes barnbarn. Ifall bröstarvinges barnbarn inte lever - den dödes barnbarns barn ifall barnbarn. Etc

Den dödes föräldrar. Ifall föräldrar inte lever - den dödes syskon. Ifall syskon inte lever - den dödes syskonbarn. Etc.

  • Tredje arvsklassen (se 2:3 ÄB):

Den dödes mor-/farföräldrar. Ifall mor-/farföräldrar inte lever - den dödes farbror/faster & morbror/moster.

Arvsordningen börjar med den första arvsklassen. Enligt parentelprincipen ska en arvsklass vara helt uttömd innan arvet går vidare till nästa arvsklass.

Efterlevande make:

Ifall man är gift ska arvet gå till den efterlevande maken (se 3:1 ÄB). Detta är ett lagligt skydd för den efterlevande maken och sker då i frånvaron av ett testamente.

Den allmänna arvsfonden:

Ifall det är så att någon går bort och inte efterlämnar sig några arvingar i den legala arvsordningen så ska arvet gå till den allmänna arvsfonden (se 5:1 ÄB). Du kan läsa mer om arvsfonden på deras hemsida. Fonden styrs av nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen­, tillsammans med Kammarkollegiet, en statlig förvaltningsmyndighet.

Arvsskatt:

Arvsskatt var tidigare en del av svensk lagstiftning men har sedan 2005 avskaffats. Som du säger är dock arvsskatt del av flera andra länders lagstiftning som t.ex Japan, Belgien och vissa delstater i USA (vid september 2023).

Slutsats:

Det finns alltså ingen reglering i svensk lagstiftning som säger att regeringen kan ta någons egendom vid hens död för att hen inte har upprättat något testamente.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”