Kan regeringen beordra en myndighet att bevilja en ansökan?

FRÅGA
Hej! Har en fråga om konstitutionell rätt. Kan regeringen beordra en myndighet (till exempel försäkringskassan) att bevilja en ansökan, eftersom att regeringen är högsta förvaltningsmyndighet? Har regeringen rätt att besluta i ett sådant ärende?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 2 § Regeringsformen (RF) får ingen myndighet (här inkluderas regeringen) bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall skall besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild. Inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ får göra detta. Alltså kan regeringen inte beordra en myndighet att bevilja en ansökan och regeringen har inte rätt att besluta i ett sådant ärande. Däremot kan regeringen allmänt styra hur myndigheter ska arbeta och kan ge ut så kallade regleringsbrev som anger riktlinjer för myndigheters verksamhet (se mer om regleringsbrev här.)

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (868)
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?
2021-05-08 Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (92164)