FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/01/2018

Kan redan fastställt underhållsbidrag ändras?

Min förre make får hela underhållet för våran dotter. Hon har fått glasögon och jag undrar om dom ingår i underhållet eller ska jag betala mer för dessa?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte känner till era respektive inkomster och utgifter samt barnets kostnad hänvisar jag dig till försäkringskassans hemsida där det finns en mall för räkna ut underhållsbidraget.

I föräldrabalken (FB) står det att en förälder ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). En förälder ska betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet eller inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap 2 § FB).

Om din make anser att han behöver mera bidrag för att täcka kostnaderna för ert barn kan ni avtala om det tillsammans och försöka hitta en lösning eller så kan ni begära att domstol prövar saken. Jag rekommenderar dock i första hand att du fyller i mallen på försäkringskassans hemsida för att se om underhållsbidrag eventuellt skulle öka.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000