Kan rättigheter i ett testamente ärvas?

2019-12-31 i Testamente
FRÅGA
Min frus testamente ger mig lkvarlåtenskap utom hennes del i släkt gård som hennes brzor ärver. Om jag dör före henne gåår dåå min del av kvarlåten skapen till min son efter att hon har dött
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).

Vad händer med testamentet om du avlider före din fru?

Om jag tolkar din fråga rätt, så är din son inte ett gemensamt barn till dig och din fru. I dagsläget är lagens huvudregel, att din rätt till kvarlåtenskap i testamentet, inte överförs till din son när du avlider. Med anda ord kommer din del av kvarlåtenskapen i testamentet inte gå över till din son (om du avlider innan din fru), 11 kap. 6 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2555)
2020-08-10 Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?
2020-08-10 Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?

Alla besvarade frågor (82701)