Kan rätten att övergå till tillsvidareanställning avtalas bort med kollektivavtal?

Hej Jag har varit ordinarie månadanställd som personlig assistent i mer an 6 år hos samma arbetsgivare och brukaren med en tidbegränsag anställning utan slut datum, så kallad, "så länge uppdraget varar". Min arbetsgivare säger att jag har inte övergått till tillsvidareanställning. Har Fremias kollektiv avtal för personlig assistent avtalat bort § 5 i LAS om inlåsning? Mvh Pierre https://assistanskoll.se/20080319-FAKTA-kollektivavtal.html#aktuella

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har varit visstidsanställd med anställningsformen ”så länge uppdraget varar” sedan du började att arbeta hos din arbetsgivare, det vill säga i mer än sex år. 

Vilken lag är aktuell? 

Det är lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar frågor om arbetsmarknadsparter får avtala bort delar av LAS och som även reglerar frågor om när en tidsbegränsad anställning får övergå till en tillsvidareanställning. 

Kan en visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning? 

Ett avtal om tidsbegränsad anställning för särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete får träffas mellan en arbetstagare och en arbetsgivare (5 § LAS). En särskild visstidsanställning övergår dock automatiskt till en tillsvidareanställning, om arbetstagaren har arbetat mer än tolv månader under en femårsperiod (5 a § LAS). Arbetsgivaren behöver därför inte informera arbetstagaren om förändringen av anställningsformen, eftersom övergången är automatisk (AD 2016 nr 21). Ovan regel kan dock avtalas bort genom kollektivavtal.

Får arbetsmarknadsparter avtala bort rätten att bli tillsvidareanställd? 

Huvudregeln är att ett kollektivavtal inte är giltigt i den mån avtalet upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt LAS, om en inskränkning inte tillåts i 2 b § LAS (2 a § LAS). Det betyder att inskränkningar genom kollektivavtal i reglerna om övergång till tillsvidareanställning får dock göras (2 b § 1 st. LAS). Med andra får kollektivavtalet mellan Kommunal och Fremia upphäva rätten för dig att få en tillsvidareanställning. 

Vad gäller enligt ditt kollektivavtal? 

Av kollektivavtalet mellan Kommunal och Fremia framgår inte att rätten till att bli tillsvidareanställd har inskränkts, såvitt jag har kunnat läsa mig till. Däremot står det i kollektivavtalet att personliga assistenter kan anställas som visstidsanställda med den särskilda anställningsformen ”så länge uppdraget varar”. Denna anställningsform omfattas inte av LAS regler, vilket betyder att det är något oklart om anställningsformen omfattas av LAS. Å andra sidan kan anställningsformen ses som ett kringgående av anställningsskyddet. 

Ett sådant kringgående har Arbetsdomstolen dock uttalat sig om (AD 2017 nr 56). I domen säger Arbetsdomstolen bland annat att ett kollektivavtal får förklaras ogiltigt i den mån det går längre än vad anställningsskyddet borde medge. Exempel på detta är om ett kollektivavtal ger ett väsentligt sämre skydd än vad LAS ska ge eller om det leder till en urholkning av arbetstagares rättigheter på ett oacceptabelt sätt. Tyvärr prövade Arbetsdomstolen inte om din anställningsform var förenlig med LAS. Det betyder att rättsläget inte är helt klart på denna punkt och att jag därför inte kan ge dig ett närmare svar. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis gäller att en arbetsgivare får anställa någon med visstidsanställning och att efter en viss tid ska anställningen automatiskt övergå till en tillsvidareanställning. Dock får arbetsmarknadsparterna begränsa denna rättighet genom ett kollektivavtal. Av ditt kollektivavtal framgår inte att övergångsrätten till tillsvidareanställning har begränsats, men däremot framgår en anställningsform som inte regleras i LAS. Såvitt jag vet har anställningsformens förenlighet med LAS inte prövats av Arbetsdomstolen. Det verkar därför oklart om anställningsformen är förenlig med LAS. Sammanfattningsvis kan det stämma att du inte har övergått till en tillsvidareanställning på grund av kollektivavtalet.  

Min rekommendation är att du dels frågar Kommunal om anställningsformens förenlighet med LAS, dels går igenom din situation med en specialiserad arbetsjurist som kan hjälpa dig närmare och kanske även driva din situation i arbetsdomstolen för att anställningsskyddet inte är tänkt att kringgås.   

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”