Kan psykisk misshandel av barn vara skäl för ensam vårdnad?

2021-03-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, mitt 7-åriga barnbarn blir utsatt för psykisk misshandel av sin pappa när han är hos honom. Min dotter och pappan har delad vårdnad sedan 5 år tillbaka. Min dotter blev också utsatt för psykisk misshandel när hon var gift med pappan och dom bodde ihop. Det var därför hon skiljde sig från honom. Barnbarnet vill inte vara hos sin pappa. Vad har min dotter för möjligheter om hon begär ensam vårdnad, är det möjligt?En väldigt ledsen och orolig mormor
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill börja med att säga att jag verkligen förstår din oro och att jag ska försöka besvara din fråga så tydligt jag kan, även om det är svårt att spekulera i vårdnadstvister utan att känna till alla omständigheter. Just psykisk misshandel är extra svårt, eftersom det inte är något som "syns på utsidan" och därför svårt att bevisa, speciellt när barnet är yngre och inte helt kan uttrycka vad som hänt/händer. Med det sagt tänker jag gå igenom olika faktorer som domstolen skulle ta i beaktande om din dotter bestämmer sig för att försöka begära ensam vårdnad. Regler för detta hittar du i föräldrabalken (FB).

Barnets rätt till omvårdnad

En viktig aspekt av frågan är att barnet har rätt till omvårdnad och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling (6 kap 1 § FB). Psykisk misshandel faller in under kränkande behandling. Det finns dock ingen direkt sanktion/straff kopplat till att utsätta ett barn för kränkande behandling, utan det är snarare något som kan spela in i en vårdnadstvist och tala till nackdel för föräldern i fråga.

Barnets bästa och barnets egen åsikt

När en domstol fattar beslut i vårdnadsfrågan ska barnets bästa ska vara ledande (6 kap 2a § FB). Ofta inkallas socialtjänsten för att göra en utredning, både av föräldrarna och av barnet, för att kartlägga vad som är bäst för barnet och barnets vilja. Trots att ditt barnbarn bara är sju år, har barnet rätt att komma till tals och ha en åsikt. Samtalen med barn brukar gå tillväga så att barnet själv får prata med socialsekreteraren om sin familj och annat runt omkring; skola, fritid och så vidare. Desto äldre barnet är, desto lättare är det för barnet att under ett sådant samtal uttrycka vad det tänker, känner och vill. Det är väldigt olika från barn till barn hur lätt eller svårt de har att själva ta ställning och berätta om sin situation. Sammantaget fäst det större vikt vid barnets egen åsikt ju äldre och mognare det blir men även en sjuårings åsikt ska vägas in i beslutet (även om sjuåringens åsikt inte är utslagsgivande).

Om både din dotter och ditt barnbarn har blivit psykiskt misshandlade av pappan måste detta på något sätt framgå i samtalen med socialtjänsten. Din dotter, som är den vuxna, måste då berätta om vad som händer och vad som har hänt (dvs varför pappan är olämplig som vårdnadshavare). I dessa samtal är det viktigt att din dotter är saklig, så att det inte uppfattas som att hon överdriver eller försöker baktala pappan. Det kan även komma att ställas frågor till barnets lärare eller annan vuxen på skolan om barnets situation, allt för att få en så bra bild som möjligt och kunna utröna vad som är bäst för barnet.

Föräldrarnas förmåga att samarbeta

Förutom barnets egen åsikt och lämpligheten hos föräldrarna kommer domstolen även ta hänsyn till hur föräldrarna klarar av att samarbeta (6 kap. 5 § 2 st FB). Om föräldrarna har stora samarbetsproblem, som inte bedöms vara övergående, talar detta för att ena parten ska få enskild vårdnad. Givetvis uppstår samarbetsproblem om den ena föräldern psykiskt misshandlar den andra och barnet. Jag antar att din dotter inte har lätt för att samarbeta med pappan, vilket inte är konstigt. Samarbetsproblemen ska då lyftas upp som en faktor som talar för att din dotter ska få ensam vårdnad

Missbruk eller försummelse i omsorgen

Enligt 6 kap 7 § FB ska enskild vårdnad anförtros en av föräldrarna om den andra föräldern gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen och det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Här bör man observera att det är en ganska hög tröskel för att en förälder ska anses brista i omsorgen. Med andra ord, för att kunna bevisa detta måste det vara uppenbart att pappan inte kan ta hand om barnet och att denna omsorgsbrist orsakar barnet varaktig skada. Det är givetvis svårt att bedöma om psykisk misshandel kan räknas som en sådan omsorgsbrist som avses, det beror på det enskilda fallet.

Kontinuitetsprincipen

Ytterligare en faktor som domstolen kommer ta in i beräkningen är den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär i stora drag att man inte ska rycka upp ett barn från en invand miljö, om det kan undvikas. Barnet ska så långt som möjligt få behålla sina primära anknytningspersoner, skola/förskola, boende, osv. Ofta brukar domstolen döma till fördel för den förälder som kan erbjuda barnet att stanna kvar i en invand miljö, under förutsättning att det inte finns andra faktorer som talar för en annan bedömning.

Gemensam vårdnad som "huvudregel"

Något ytterligare som jag tycker är värt att notera är att gemensam vårdnad ofta ses som det bästa för barnet. Därför ska det till ganska mycket för att domstolen ska döma till enskild vårdnad. Så länge båda föräldrarna inte motsätter sig att vårdnaden ska vara gemensam har domstolen möjlighet att döma till gemensam vårdnad enligt 6 kap 5 § 2 st. FB.

Råd till dig och din dotter

Som du ser ovan är domstolens bedömning av vårdnadsfrågor ganska komplex med många faktorer att ta hänsyn till. Det är därför omöjligt att säga hur domstolen skulle döma just i ert fall. Mitt råd till dig och din dotter är till att börja med att själva kartlägga vad är som händer och vad pappan gör. Skriv ner detta för att komma ihåg även små detaljer, det kommer vara till hjälp i en framtida process. Sedan tycker jag att din dotter ska kontakta socialtjänsten för att berätta om situationen och få hjälp med hur hon kan gå tillväga. Socialtjänsten erbjuder även samarbetssamtal för föräldrar som kan vara nyttiga i vissa situationer, om det kan fungera för din dotter och pappan till barnet är svårt att säga men möjligheten finns. Det beror givetvis på om det går att resonera med pappan och om samtal ens känns som en möjlig väg att gå. I sista hand bör din dotter leta efter en advokat som är erfaren i vårdnadstvister och yrka på ensam vårdnad i en rättsprocess. Här tycker jag dock att man ska tänka några varv extra innan man går till domstol; risken finns alltid att även pappan yrkar på ensam vårdnad och då får man vara beredd på att domstolen kan döma till fördel för pappan (det beror självklart på hur pass olämplig pappan är). Det vill säga att din dotter kanske förlorar vårdnaden, vilket skulle vara ännu sämre för barnet än dagens situation. Slutsatsen av detta är att det absolut är möjligt för din dotter att begära ensam vårdnad, det kanske till och med är det hon borde göra för sitt barns skull. Hon ska dock vara beredd på att det är en tuff process som kan ta tid och definitivt tar på både ork och känslor.

Med det sagt önskar jag dig och din dotter all lycka till! Du är varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (870)
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?
2021-09-30 Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

Alla besvarade frågor (96379)