Kan provanställd stämma arbetsgivaren under uppsägningstiden?

2018-10-30 i Domstol
FRÅGA
Kan provanställd stämma arbetsgivaren under uppsägningstiden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister stadgas, att lagen äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (arbetstvister). Det finns inga hinder mot att väcka talan under tiden för provanställning.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (292)
2018-11-17 Hur fungerar klagan över grovt rättegångsfel (domvilla)?
2018-11-17 Förfarandet i ett förenklat tvistemål
2018-11-15 Kan domstolen döma mindre än vad part yrkat och kan den på eget bevåg jämka yrkande?
2018-11-09 Föreligger processhinder om en mellandom överklagas?

Alla besvarade frågor (61962)