Kan provanställd stämma arbetsgivaren under uppsägningstiden?

2018-10-30 i Domstol
FRÅGA
Kan provanställd stämma arbetsgivaren under uppsägningstiden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister stadgas, att lagen äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (arbetstvister). Det finns inga hinder mot att väcka talan under tiden för provanställning.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (312)
2019-01-12 Om processuella regler
2019-01-11 Hur överklagar jag ett beslut om löneutmätning?
2019-01-06 Vilka får närvara vid huvudförhandling i brottmål?
2019-01-05 Tvångsförsäljning av samägd egendom. Hur informeras övriga delägare?

Alla besvarade frågor (64424)