Kan privata aktörer ha vaccinkrav?

FRÅGA
Har privata aktörer, exempelvis arrangörer för musikevenemang för ungdomar, rätt att kräva att de tagit ett visst receptfritt läkemedel eller vaccin för att delta. Rent juridiskt vad gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

En av de regler som styr arrangörer av allmäna sammankomster är ett förbud mot diskriminering (2 kap. 12 § diskrimineringslagen). För att det ska vara fråga om diskriminering krävs dock att någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 4 § diskrimineringslagen). Eftersom vaccinkrav inte träffar någon av de här grupperna är det i princip tillåtet att kräva vaccinering.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?