FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/03/2018

Kan parter avtala om konsumenttjänstlagen även om köparen ej är konsument?

Kan parterna i ett avtal bestämma viken lag som skall gälla för avtalet t.ex. konsumenttjänstlagen skall vara tillämplig även om köparen ej är konsument.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga på två sätt. På grund av osäkerhet i vilken juridisk fråga du syftar på, kommer jag först att redogöra för vilka frågeställningar jag kan uttolka och sedan ge svar på respektive fråga.

I första hand tolkar jag din fråga så här: kan man avtala om att konsumenttjänstlagen ska tillämpas av domstol vid en eventuell tvist avseende avtalet, även om köparen ej är konsument. I andra hand: kan man kan avtala om att avtalets innehåll ska bestå av konsumenttjänstlagens bestämmelser, även om köparen inte är konsument. I det följande kommer svar på respektive fråga.

Mellan två parter som är näringsidkare eller mellan två privatpersoner råder avtalsfrihet. Parterna kan alltså sluta ett avtal med ett innehåll som de kommer överens om. Man kan dock inte avtala om vilken lag som domstolen ska tillämpa på en tvist. Domstolen kommer istället att utgå från den gemensamma partsviljan när den bedömer avtalet. Parterna kan däremot avtala om att konsumenttjänstlagen ska utgöra avtalets innehåll.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare