Kan pappan till mina barn besluta om ändring i boende om vi inte är överens?

2018-11-02 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och mitt ex har 2 barn ihop. 6 och 10 år gamla. För 3 år sedan separerade vi och det bestämdes att barnen skulle bo hos mig. Pappan har umgänge varannan hel plus 2 eftermiddagar i veckan.Nu vill pappan plötsligt ändra till varannan vecka boende. Dom har även en syster hemma hos mig som dom växt upp med. Kan pappan ändra på detta utan mitt godkännande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. I mitt svar till dig är utgångspunkten att ni har gemensam vårdnad om barnen och att barnen har umgänge med sin pappa efter vad du beskrivit.

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande. I det ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Barnen har rätt till umgänge med sin pappa

Barnen har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med, i ert fall pappan. Som föräldrar har ni ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § första och andra stycket FB).

Som jag förstår din fråga vill nu pappan istället för umgänge att barnen ska vara boende med honom varannan vecka, och med dig varannan vecka. Det man brukar benämna växelvis boende. Växelvis boende är möjligt om ni har god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra. Barnet ska t.ex. inte behöva byta mellan olika skolor eller förskolor.

Som vårdnadshavare ska ni gemensamt ta beslut

Ett barns vårdnadshavare har såväl en rättighet som en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter. I det ingår till exempel vart barnet ska bo, vart det ska gå i skola m.m. I takt med att barnet blir äldre ska allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § första stycket FB).

Utgångspunkten är således att ni gemensamt ska ta beslut om vart barnen ska bo och om barnen ska vara växelvis boende hos er. Pappan kan däremot inte ensidigt ta ett sådant beslut.

Kan ni inte enas om boendet kan man vända sig till domstol

Om ni inte kan komma överens om vart barnen ska bo eller om hur umgänget ska se ut kan ni vända er till domstol (6 kap. 14 a och 6 kap. 15 a § FB). I ert fall torde det vara pappan som eventuellt vänder sig till domstol för att få en förändring i boende eller umgänge.

Kan ni inte enas är det i slutändan domstolen som kommer att ta beslut. Beslutat kommer att ske med utgångspunkt i vad som är barnens bästa.

Min rekommendation om ni inte kan enas om barnens vårdnad, boende och/eller umgänge är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är frivilliga, om barnens pappa går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Beroende på situationen kan man i vissa fall efter några samtal även låta barnen delta. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänge och boende ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol.

För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Om pappan skulle välja att vända sig till domstol för att få till stånd en förändring i vårdnad, boende eller umgänge är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. För ändamålet är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister hos Lawline. I mål om vårdnad, boende och umgänge går det ofta att använda rättsskyddet i hemförsäkringen. Blir det aktuellt hjälper juristen dig med ansökan om rättsskydd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1403)
2020-02-28 Vem bestämmer över omyndigas egendom?
2020-02-28 Ska jag ansöka om ensam vårdnad?
2020-02-28 kan jag bestämma vilka fritidsaktiviteter barnet ska gå på vid gemensam vårdnad?
2020-02-28 Umgängesrätt med barn och orosanmälan till socialtjänsten

Alla besvarade frågor (77528)