Kan pappan neka mig umgänge med dottern?

2019-01-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en dotter som är 14 månader, pappan kom in i bilden när hon var ca 11 månader och nu har vi gemensam vårdnad och jag undrar om han kan neka mig umgänge med henne? Kan han ta beslutet själv att han ska vara med vid umgänge? Han vägrar svara i telefon och på meddelanden, vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör umgänget med din dotter så är den aktuella lagen Föräldrabalkens 6 kap.

Då ni båda har vårdnad om er dotter så ansvarar ni båda för henne och för beslut rörande hennes personliga angelägenheter, (6:13). Detta innebär i princip att alla beslut rörande er dotter ska fattas av er gemensamt, med undantag för beslut av obetydligt slag. Frågan om umgänge är inte av ett sådant slag och han har därför inte rätt att själv bestämma om detta.

UMGÄNGET:

När det kommer till umgänget så vill jag först och främst lyfta fram att det hela handlar om barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna snarare än tvärt om. Vad som ska vara avgörande i frågor om umgänge med barnet är principen om barnets bästa (6:2 a). Den föräldern som barnet inte bor hos, har barnet alltså rätt att träffa ändå. Denna rätt är något som båda föräldrarna har en skyldighet att tillgodose (6:15). Det innebär enligt lag att en förälder utan vidare, inte får undanta barnet från den andre, om det inte är beslutat att det skulle vara förenligt med barnets bästa.

Eftersom ni båda har vårdnaden om er dotter så kan ni tillsammans bestämma och komma överens om hur detta umgänge ska ske. Ni kan skriva ett avtal om detta, vilket socialnämnden kan godkänna och detta avtal är sedan giltigt för hur ni ska umgås med ert barn. (6:15 a 3 st)

Om ni inte på egen hand kommer överens kan även domstolen i sista hand avgöra hur umgänget ska ske (6:15 a 1 st).

RÅD:

Jag råder dig främst till att kontakta socialnämnden i din kommun, om du upplever att ni inte kan enas och om han inte svarar dig/kan kommunicera med dig om detta. Socialtjänsten har en skyldighet att hjälpa till vid frågor om umgänge och sådana avtal (6:17 a). Där kan ni också få hjälp med samarbetssamtal får att nå enighet i dessa frågor (6:18).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga och var du nu kan vända dig. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82775)