FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt11/05/2021

Kan pappa utan vårdnad påverka namnbyte av dotter?

Hej!

Ett år fick en dotter som nu är över 12 år. Paret separerade tidigt och pappan har nu avsagt sig vårdnaden. Mamman som har egen vårdnad har gift om sig för några år sedan och har fått 2 nya barn. Alla har de tagit det efternamn vara den nya mannen bär.

Dottern vill nu ändra sitt efternamn. Hon har haft sin mammas efternamn sedan födseln men vill nu byta till det nya efternamnet som familjen har, den nya mannens efternamn.

Pappan till dottern har ingen kontakt med dottern men vill inte att dottern ska byta efternamn. Kan pappan verkligen påverka detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I lagen om personnamn anges vad som gäller vid ändring av efternamn. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Som utgångspunkt krävs pappans skriftliga samtycke för att byta dotterns efternamn

Eftersom pappan till dottern inte är vårdnadshavare gäller att pappans skriftliga samtycke krävs för att barnet ska få byta efternamn (34 § och 47 § lag om personnamn).

Om barnets pappa vägrar att ge sitt samtycke kan man vända sig till tingsrätten för att de i sin tur ska fastställa att byte ska ske. Avgörande blir om domstolen anses namnbytet förenligt med barnets bästa. Eftersom barnet är över 12 år krävs även barnets samtycke till bytet (34 § och 46 § lag om personnamn).

Vad som utgör barnets bästa är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt förarbeten till lagen ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. Enligt tidigare rättsfall förhåller sig dock domstolen restriktivt inställt till namnbyte när den förälder som inte är vårdnadshavare inte har samtyckt till det. Omständigheter som kan få betydelse är om förälderns visat intresse för barnet samt i vilken utsträckning föräldern har haft kontakt med barnet (RH 2003:6 och prop. 2015/16:180 s. 124).

Sammanfattning

Pappan till dottern kan motsäga sig namnbyte av dottern. Mamman till dottern kan dock ansöka om namnbyte till tingsrätten varav domstolen avgör om namnbytet ska ske med grund i att det är barnets bästa.

Min rekommendation

Om pappan vägrar namnbyte och mamman anser att namnbytet är förenligt med dotterns bästa, kan hon ansöka om namnbyte hos tingsrätten. Att pappan inte har någon kontakt med dottern kan tala för att namnbyte ska ske.

Information om sådan ansökan finns på Sveriges Domstolars hemsida. Behöver du vidare hjälp med hur en sådan ansökning ska göras rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister.

Annars hoppas jag du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare