Kan Överförmyndare eller vårdnadshavare entledigas?

2020-06-16 i God man
FRÅGA
Kan en överförmyndare och vårdnadshavare entledigas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om överförmyndare och vårdnadshavare återfinns i Föräldrabalken.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare är den rättsliga föräldern. Är de rättsliga föräldrarna gifta är båda föräldrarna automatiskt vårdnadshavare, se 6 kap. 3 § FB. I annat fall är modern ensam vårdnadshavare. En vårdnadshavare som också är förälder kan inte entledigas från sin vårdnadsskyldighet, annat än genom ändring i vårdnaden. Det är dock juridiskt sett inte att anse som ett entledigande.

6 kap. 7 § 2st. - 6 kap. 10a § FB stadgar att en särskilt förordnad vårdnadshavare kan tillsättas om rekvisiten uppfylls. En särskilt förordnad vårdnadshavare kan entledigas från uppdraget på begäran, se 6 kap. 10b § FB. En särskilt förordnad vårdnadshavare skall entledigas, om han eller hon vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig som vårdnadshavare, se 6 kap. 10c § FB.

Överförmyndare

Regler om överförmyndare återfinns i 19 kap. FB. En överförmyndare finns i varje svensk kommun och har som huvudsaklig uppgift att utöva tillsyn över förvaltares, förmyndares och gode mäns förvaltning, och utreda insatserna som föregås. Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige och väljs för fyra år, 19 kap. 5 § FB, och 19 kap. 7 § FB.

19 kap. 9 § FB stadgar att en överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnden eller en ersättare kan efter anmälan av länsstyrelsen entledigas av rätten, om det visar sig att han eller hon inte är lämplig.

Hoppas du fick din fråga besvarad! Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88256)