Kan omyndiga barn flytta hemifrån utan föräldrarnas medgivande, och är föräldrarna då underhållsskyldiga?

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, vår dotter är 15 år och vill efter grundskolan flytta hemifrån och gå på gymnasiet i Lund. Vi vill inte det för att vi tycker hon är för ung för att vara hemifrån på heltid. Dessutom uppkommer stora kostnader för boende, mat, resor, m.m. som inte täcks av studiebidrag eller andra inkomster.1. Får hon flytta utan vårt medgivande?2. Kan hon i så fall tvinga oss stå för uppkommande kostnader i tre år?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaren på båda dina frågor går att hitta i föräldrabalken, förkortat FB. Jag delar upp mitt svar efter dina två frågor.

Kan en underårig flytta hemifrån utan föräldrars samtycke?

Jag antar att er dotter står under din vårdnad. Det kommer hon göra tills hon blir 18 år och därmed myndig (6 kap. 2 § FB). Vårdnadshavaren har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § första meningen FB). Står barnet under två vårdnadshavare ska båda vara med och bestämma (6 kap. 13 § FB). Ju äldre barnet blir, desto mer hänsyn ska vårdnadshavarna ta till hans eller hennes egna önskemål (6 kap. 11 andra meningen FB). Men, i slutändan är det ändå ni som får bestämma om var er dotter ska bo så länge hon är omyndig.

Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?

Föräldrar har en skyldighet att betala underhåll till sina barn. Hur stor denna summa är beror på vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Man ska också ta hänsyn till barnets egna inkomster och sociala förmåner (7 kap. 1 § första stycket FB). Underhållsskyldigheten gäller fram till när barnet fyller 18, eller när barnet slutar gymnasiet (7 kap. 1 § andra stycket FB). Ni kommer alltså fortsatt vara underhållsskyldiga för er dotter fram tills att hon avslutar sin gymnasieutbildning.

Sammanfattningsvis

Er dotter kan alltså inte flytta hemifrån utan ert samtycke. Samtycker ni till flytten är ni skyldiga att fortsatt betala för hennes levnadskostnader tills dess att hon fyller 18 eller går ur gymnasiet, beroende på vilket som kommer sist. För att minska era kostnader vid en eventuell flytt är ett tips att kika på om ni har möjlighet att få bidrag av CSN eller er hemkommun för er dotters resor och boende. Mer information om inackorderingstillägg finns på CSN:s hemsida.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96504)