Kan okänd arvinge ärva med anledning av ett positivt DNA test 15 år efter dödsfallet?

2017-10-16 i Bröstarvinge
FRÅGA
HejKan man ärva ifrån en okänd Fader efter dna test om det visar sig att man är dennes barn som framkommit 15 år efter dennes död?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När bouppteckning förrättas ska Skatteverket på anmälan av den som har dödsboet i sin vård eller då förhållandet annars blir känt, utan dröjsmål kungöra arvfallet i Post- och Inrikes Tidningar, med uppmaning till okända arvingar att göra anspråk på sin rätt till arv inom 5 år från dagen då kungörelsen infördes i tidningen (16 kap. 2 § ärvdabalken). Det gäller också om det finns kännedom om arvinge men det saknas kunskap om såväl arvingens namn som hans eller hennes hemvist. Anspråk på arv i det fall du nämnt antas alltså vara preskriberat sedan 10 år tillbaka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (464)
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?
2021-08-30 Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?
2021-08-29 Arv från förälder som visade sig vara ickebiologisk far.

Alla besvarade frågor (95781)