Kan näringsidkare ändra priset efter att avtal ingåtts?

2019-10-03 i Avtal
FRÅGA
Hej, om vi har fått en totalsumma på mejl av en näringsidkare för ett utfört jobb, har han rätt att ändra denna summa sedan vi godtagit den ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör ett avtal mellan dig och näringsidkaren så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig.

Avtal ska hållas

Eftersom att ni har accepterat den summa som näringsidkaren skickat er per mail så har ett avtal ingåtts. En viktigt princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär att varken köpare eller säljare har rätt att ändra några avtalsvillkor, såsom exempelvis pris, utan den andres samtycke (1 § AvtL).

Om säljaren av misstag angivit fel pris

Det finns dock ett undantag till principen om att avtal ska hållas. För att undantagit ska gälla måste:

näringsidkaren av misstag ha angivit fel belopp, och ni som köpare ha insett eller borde ha insett att säljaren lämnat ett felaktigt pris

Om det förstnämnda priset som angavs i mailet inte var rimligt i förhållande till det utförda jobbet så "borde ni ha insett att priset varit felaktigt", ni var i så kallad ond tro. I sådana fall är näringsidkaren inte bunden till det felaktiga priset (32 § 1 st AvtL).

Kolla upp eventuella avtalsvillkor

Viktigt att nämna är också att avtalslagen går att avtala bort genom egna villkor. Ni bör därför kolla upp ifall näringsidkaren i något avtalsvillkor mellan er har förbehållit sig rätten att ändra priset. I sådana fall gäller alltså detta villkor framför lagen.

Jag rekommenderar er därför att kolla upp ifall ni godkänt något sådant avtalsvillkor. Om ni inte gjort det och ifall ni inte heller är anser er vara i ond tro gällande en eventuell felskrivning av priset, är näringsidkaren alltså bunden till det förstnämnda priset.

Hoppas ni fick svar på eran fråga!

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1367)
2020-10-29 Fel pris på vara
2020-10-26 Vad gäller enligt avtal om hund med bibehållen avelsrätt
2020-10-25 Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?
2020-10-25 Får säljare av ett spel ställa krav som inte återgivits i avtalsvillkoren?

Alla besvarade frågor (85565)