Kan någon som inte håller sitt ord bli skadeståndsskyldig?

2021-06-22 i Avtal
FRÅGA
Jag har ett avtal med ett företag men de företaget lovade massa grejer att det kommer bli bra men det blev tvärt om alltså inget hände med de företaget.frågan är vad gör jag då för de här fallet?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga

Jag vill först inleda med att din fråga är formulerad i generella ordalag, varför det inte går att säkert säga vad som gäller i specifikt denna situation. Men jag ska besvara den utifrån den generella utgångspunkten.

Pacta sunt servanda

Inom avtalsrätten råder en mycket gammal och etablerad rättsprincip, pacta sunt servanda, som betyder att avtal ska hållas. Avsteg från principen förekommer när, kort sagt, goda skäl finns så som att avtalsparten begått grovt avtalsbrott. Har du blivit lovad en sak och avtal mellan er har ingåtts, ska alltså avtalsparten i utgångspunkt hålla sitt ord. Som avtalspart är man med andra ord skyldig att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet. Man bör dock ha i åtanke att parterna är fria att avtala bort pacta sunt servanda genom ansvarsbegränsning i avtalet, detta ska då klart framgå för motparten och godkännas.

En avtalspart som bryter mot en avtalad förpliktelse blir skadeståndsskyldig gentemot motparten, dig. Skadeståndet syftar till att försätta den skadelidande i samma situation som om kontraktet hade fullgjorts på ett korrekt sätt (positivt kontraktsintresse), vilket innefattar såväl direkt förlust till följd av avtalsbrottet som utebliven vinst.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1546)
2021-10-24 Får ett företag höja priset på en vara för att det är konkurrenten som vill köpa den?
2021-10-24 Kan affärer neka kontanter?
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik

Alla besvarade frågor (96515)