Kan någon som är arvsberättigad kräva att en gåva ska betalas tillbaka?

2021-03-22 i Laglott
FRÅGA
Om jag säljer fast egendom och vill skänka en stor del till välgörande ändamålFinns det några förbehåll för detta Har fått påtalat att man inte kan göra det tio år före sin död.Då skulle arvingar kunna begära att t.ex barncancerfonden betalar tillbaka
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel så har du rätt att själv bestämma vad du vill göra med din egendom. Det finns dock vissa undantag som aktualiseras, i förhållande till denna rättighet, när en person avlider. Barn till en avliden person har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglotten motsvarar hälften av vad arvingen skulle ha fått ärva om det inte hade funnits några begränsningar vid fördelningen av kvarlåtenskapen, sådana begränsningar kan tex vara att arvlåtaren angett att dennes barn inte ska få ärva något.

Om en person som avlider hade två barn så ska alltså dessa barn, som utgångspunkt, dela lika på arvet. Barnen får då 50 % vardera av kvarlåtenskapen. Laglotten motsvarar hälften av vad barnen skulle ha fått ärva. Laglotten skulle i detta exempel alltså bli 25 % vardera till barnen.

Laglottsskyddet kan även bli aktuellt när en arvlåtare ger bort egendom när han eller hon fortfarande lever (7 kap. 4 § Ärvdabalken). För att laglottsskyddet ska aktualiseras i en sådan situation så krävs det att gåvan kan likställas med ett testamente. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara att arvlåtaren ger bort ett hus i gåva till en annan person även om arvlåtaren fortsätter att bo kvar i huset fram till arvlåtarens död. I praktiken så blir då denna gåva att likställa med ett testamente eftersom "gåvotagaren" inte får tillgång till huset innan arvlåtaren dör. Ett annat exempel på en situation då bestämmelsen kan aktualiseras är när en person ger bort en gåva på sin dödsbädd.

Om en sådan situation, som beskrivs ovan, blir aktuell och det inte finns särskilda skäl som talar däremot så kan bröstarvingar väcka talan om att de ska få ut sin laglott. Bröstarvingarna måste då väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutdes (7 kap. 4 § 2 st. Ärvdabalken). Detta skulle få som konsekvens att gåvotagaren får lämna tillbaka en del av gåvan.

Det skulle förmodligen vara svårt för bröstarvingarna, i det fall som beskrivs i frågan, att likställa en gåva till bröstcancerfonden med ett testamente då du inte skulle behålla nyttjanderätten över pengarna och eftersom du inte skulle ge bort gåvan på din dödsbädd.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96421)