Kan någon begära hälften av huset om sambo avlider?

Hej om jag köper ett hus och min pojkvän flyttar med in men skriver inte sig på den adressen. Om han skulle avlida kan ngn då påskina att vi varit sambos( trots att vi inte har samma adress) och begära hälften av huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar sambolagens regler om bodelning. I mitt svar kommer jag att förklara vad som gäller om du begär bodelning respektive om du inte begär bodelning.

Bodelning enligt sambolagen

Om samboförhållandet upphör på grund av att en av samborna avlidit är det endast den efterlevande sambon som får åberopa rätten att begära bodelning (18 § sambolagen). Om din avsikt inte skulle vara att begära rätten till bodelning behöver du alltså inte oroa dig för att någon skulle påskina att ni varit sambor.

Om din avsikt däremot är att begära bodelning är situationen en annan. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Som huvudregel utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Enligt 5 § sambolagen ska huset i fråga vara avsedd att vara sambornas gemensamma bostad samt i huvudsak innehas för att bebos av bägge samborna.

Det framgår inte av din fråga vad din avsikt var när du köpte huset. Om avsikten var att den skulle utgöra din och din sambos gemensamma bostad och att den faktiskt bebos av er kommer huset att anses utgöra samboegendom. Huset kommer därmed att ingå i bodelningen trots att han inte står skriven på adressen. I det fall att huset inte utgör samboegendom kan principen om dold samäganderätt för din sambo innebära att huset ändå faller in i bodelningen. Jag kommer dock inte att gå in på vad den dolda samäganderätten innebär då din fråga inte öppnar upp för det.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är olika beroende på om du skulle vilja begära bodelning eller inte. Om du inte skulle vilja begära bodelning i det fall att din sambo avlider kan inte en bodelning komma till stånd. Om du däremot skulle vilja begära bodelning kan det vara så att förhållandena när du köpte huset samt under tiden du ägt huset avgör om huset faller in i bodelningen eller inte.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning