Kan myndigheten hantera mitt ärende hur som helst

FRÅGA
Hej! Det uppkom ett problem med mitt ärende På socialen som jag måste ordna. När jag kontaktade socialen för att få hjälp att ordna ärendet så talade de om att min tidigare handläggare är på semester. Jag får alltså ingen hjälp förrän den handläggaren är tillbaka på arbetsplatsen om cirka 4 veckor. Är det verkligen förenligt med lagen att en myndighet hänvisar till semestertider eller dylikt för att senarelägga ärendehantering? Jag är i brådskande behov av att få ärendet löst och socialen vet det.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Då jag inte vet vad för typ av ärende det rör sig om i ditt fall kommer jag svara vad som gäller generellt vid ett redan pågående ärende.

Det finns en allmän lag som styr alla myndigheters utövande av ärenden, den heter Förvaltningslagen (FL). De flesta ärenden som har med socialen att göra styrs av en speciell lag för just socialärenden som heter Socialtjänstlagen (SoL). Om Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen skulle ge olika svar och motsäga varandra så gäller Socialtjänstlagen före Förvaltningslagen (4 § FL).

När det gäller frågor om hur myndigheter ska hantera ärenden finns det få specifika regler om det i Socialtjänstlagen och då gäller ju Förvaltningslagen istället. I Förvaltningslagen finns det sådana regler. Enligt 6 § FL ska myndigheten se till att kontakterna med dem blir smidiga och enkla. Myndigheten ska hjälp till. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till vad det är för typ av ärende, vilket behov det gäller och vad det är för typ av myndighet. Hjälpen ska ges utan onödigt dröjsmål.

Om någon är missnöjd med en myndighet utifrån hur de skött ett ärende så finns det några myndigheter man kan vända sig till. Framförallt rör det sig om Justieombudsmannen (JO) som just är en myndighet som är satt att bevaka om de andra myndigheterna lever upp till dessa krav. Även Justiekanslern (JK) kan vara aktuell. Om en myndighet dröjer riktigt länge med ett ärende (mer än 6 månader) kan man också klaga hos domstol genom en så kallad dröjsmålstalan (12 § FL).

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (848)
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?
2021-03-31 Är det okej att ha ett släktfirande hemma enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (91095)