Kan mottagaren bli dömd för smuggelbrott?

2017-05-27 i Övriga brott
FRÅGA
Denna fråga handlar om rättsvillfarelse vid smuggling. Refererar till RH 2003:33 och s.k rättsvillfarelse vid smugglingsbrott. MIN FRÅGA ÄR OM EN TYSKT SPEDITÖR SOM ANSVARAR FÖR PRESENTATION AV LICENSPLIKTIGA VAPEN FÖR SVENSK TULL INTE PRESENTERAR GODS MED VAPEN FÖR SVENSK TULL. KAN DÅ MOTTAGAREN SOM MOTTOG PAKET MED VAPEN GÅ FRI FRÅN SMUGGLINGSBROTT ÅBEROPANDE ATT MOTTAGAREN VAR HELT ÖVERTYGAD OM ATT SPEDITÖREN HADE PRESENTERAT GODS MED VAPEN INNAN DE NÅDDE MOTTAGAREN OCH MOTTAGAREN FICK SOM BESKED ATT HAN KUNDE HÄMTA PAKET MED VAPEN PÅ POSTEN, se propositionen nedan och som åberopades angående mannen med kylskåpen? I propositionen till smugglingslagen (prop. 1999/2000:124 s. 83 f) anges att de allmänna uppsåtsreglerna torde kunna medföra frihet från ansvar då gärningsmannen är okunnig om eller har en felaktig uppfattning om bakomliggande bestämmelser och att det torde kunna gälla t.ex. bestämmelser med förbud mot eller villkor för utförsel. I propositionen framhålls att omständigheterna i ett flertal fall torde utvisa att den som inför en vara måste ha insett att varan omfattas av en införselrestriktion som han inte beaktat vid införseln samt att motsvarande gäller vid utförsel. GÄLLER DETTA ÄN IDAG. GÄLLDE DET 2010?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör smugglingsbrott och om mottagaren av ett paket kan bli dömd för smuggling. Jag kommer börja med att gå igenom gällande rätt, applicera det på ditt fall och av det dra en slutsats.

Propositionens betydelse

Propositionen som du tar upp menar att om du inte uppsåtligen smugglar in något i landet kan du även dömas för ett oaktsamhetsbrott dvs. att du var oaktsam vid införseln. Det förutsätter dock grov oaktsamhet för att bli dömd.

I den mån någon skulle undgå ansvar för uppsåtligt brott på den grunden att han inte har känt till en införsel- eller utförselrestriktion, bör han i regel anses ha varit grovt oaktsam genom att inte skaffa sig kännedom om restriktionen. Det betyder att speditören antagligen kan bli dömd för smugglingsbrott genom att underlåta att presentera vapnen för tullen. Om speditören inte kände till att de skulle presenteras för tullen hade denne en skyldighet att ta reda på det.

Propositionen kom till vid införandet av smugglingslagen och gäller fortfarande idag. Det är grunden för hela lagtexten vad gäller smuggling.

Medhjälp till smuggling

Om du ska bli dömd för något kan det vara för ett medhjälpsbrott. I smugglingslagen finns det i 14 §. Då är rekvisiten att det ska vara försök till smuggling eller olovlig befattning med smuggelgods samt förberedelse eller stämpling till grov smuggling.

Jag anser att utifrån det du har berättat att du inte uppfyller rekvisiten i lagtexten för att bli dömd för försök eller stämpling till smuggelbrott. Ansvaret ligger hos speditören.

Tullavgift

Om det skulle vara så att du inte har betalat tullavgift enligt 8 § smugglingslagen kan du undgå ansvar genom att anmäla och betala det direkt, 15 §.

Slutsats

Jag ser inga större risker för att du ska bli dömd för smuggelbrott.

Vid korta uppföljande frågor når du mig på greta.apelman@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?