Kan mormor bevittna testamente där barnbarnet ärver?

Mormor till testamentstagare (bekant utan laglott) har bevittnat testamente där således dotterdottern ärver. Föreligger jäv? Eller skulle jäv endast föreligga om mamman bevittnat testamente där dottern ärver?

Gäller rätt uppåt och nedåtstigande släktskap endast ett släktled, inte 2 som i detta fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Arv och testamente regleras främst i Ärvdabalken (ÄB).

Av 10:4 st. 2 ÄB framgår att ingen får bevittna ett testamentsförordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testamentstagaren. Av 13:1 andra meningen ÄB framgår vidare att om någon sådan person ändå bevittnar testamentet så blir testamentet ogiltigt vad gäller just den delen.

Rätt upp- och nedstigande släktskap omfattar inte endast ett släktled, utan kan även omfatta flera led. En mormor räknas alltså som någon som står i rätt uppstigande släktskap till dennes dotterdotter.

Detta innebär att mormodern inte får bevittna testamente där dotterdottern ärver. Om mormodern ändå har gjort det så blir den delen av testamentet som förordnar arv till dotterdottern ogiltigt.

Jag rekommenderar därför att den som upprättar testamentet försöker hitta någon annan som kan bevittna det. Som vittne kan man rent generellt rekommendera någon som känner den som upprättar testamentet, men som inte har något intresse i vare sig arvet eller testamentet.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin AmnellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”