Kan morföräldrar bli vårdnadshavare åt barnbarn vid ena makens bortgång

2017-12-14 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt barnbarn 12 år funderar mycket på hur det blir om mamman, min dotter, går bort. Barnet bor på heltid med mamman. Umgås m pappa väldigt sällan. Hon vill inte bo där. Hon vill bo hos mormor och morfar. Dvs hos mig och min make.Är det möjligt?Vill så görna förklara för henne och göra henne lugn.Mormor
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden, enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken. Eftersom huvudregeln i Sverige är att vårdnaden är gemensam får jag anta att det gäller även för er situation.

Däremot om barnet enbart står under vårdnad av din dotter och hon dör, ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Då skulle det bli möjligt att pröva dig som vårdnadshavare.

Om vårdnaden är gemensam tyder alltså det mesta på att det är barnets pappa som kommer att vara ditt barnbarns vårdnadshavare och därmed ha bestämmanderätt över det.

Samtidigt, när det gäller vårdnad om barn, ska alltid hänsyn till barnets bästa tas. Mamman skulle därför kunna upprätta ett testamente och däri ange att hon önskar att vårdnaden skulle gå till dig. Dock blir inte det juridiskt bindande. Däremot skulle det tas in i en eventuell utredningen, initierad av socialnämnden, om de anser att det finns ett behov av att undersöka om vem som ska vara vårdnadshavare till ditt barnbarn.

När rätten sedan gör en bedömning av sak så tar de hänsyn till många olika faktorer. Som huvudregel ska barn och förälder återförenas, vilket innebär att om det finns en pappa som är lämplig som vårdnadshavare ska han normalt sett också få vårdnaden.

Det ska till mycket starka skäl för att en förälder inte ska ges vårdnaden, som att föräldern har problem med missbruk, det finns risk att föräldern skadar barnet, eller att föräldern annars allvarligt brister i omsorgen om barnet, enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken. Det som talar emot att rätten skulle se papporna som en lämplig lösning är att de dels inte har en stark relation men även barnets vilja. Ju äldre barnbarnet blir, detso större vikt läggs vid hennes vilja när man ska bestämma i dessa frågor.

Min slutsats är alltså att det inte går att utesluta att pappan kommer vara den som blir vårdnadshavare men att det inte är omöjligt att ditt barnbarn kan ställas under ditt vårdnadsskap. Grundsatsen är att det ska bli så bra som möjligt för ditt barnbarn. Samtidigt så finns det en stark presumtion att pappan är bäst för henne.

Om du har några följdfrågor kring mitt svar så kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97358)