Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

FRÅGA
Kan ett barn, minderårig få arv utan att föräldrarnas möjlighet till försörjningsstöd och bostadsbidrag mm sänks?Exempel, Mamma med diagnos kommer att få svårt att få arbete och försörja sig, kommer att vara beroende av olika bidrag.Nu funderar mammans morfar som endast har detta barnbarn hur han på bästa sätt med förmån för barnbarnets barn kan skriva testamente, eller skaffa kapitalförsäkring eller på något sätt säkra att barnbarnet och barnbarnets barn får gott av arvet utan att mammans rätt till bidrag försämras, samt att de ska fördelas på ev tillkommande syskon.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur morfadern ska göra beror på vad syftet med arvet ska vara. Ska syftet vara att stötta barnbarnet under uppväxten så kräver det en lösning, men om syftet är att barnbarnbarnet ska få pengarna först när den är vuxen så finns det andra lösningar. Jag utgår i mitt svar ifrån att morfadern vill att barnbarnbarnet ska få arvet när den är vuxen.

Om det rör sig om ett större arv och man vill att föräldrarna till barnbarnbarnet inte ska kunna komma åt arvet är det säkraste sättet att förordna i testamente om så kallad särskild förvaltare. En särskild förvaltare har alltså som uppgift att utan inblandning av föräldrarna ta hand om arvet till dess barnen blir vuxna.

Morfadern måste namnge den särskilde förvaltaren, det kan vara t. ex. en advokat eller en vän som man litar på. Han ska skriva i testamentet att förvaltningen ska ske utan medbestämmande av föräldrarna. Om han vill kan han bestämma att barnbarnbarnet ska få pengarna senare än 18 års ålder t. ex. 20 eller 25 år. Han kan också skriva att pengarna kan komma tidigare till barnet på grund av vissa typer av ändamål som t. ex. boende och utbildning.

Det är inte möjligt att testamentera till framtida barn som inte ännu är avlade.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96402)