Kan mor göra ett av tre syskon arvlös?

Hej! Min far gick bort i fjol och lämna fru och 4 gemensamma barn efter sig. Så min mor ärvde allt och vi 4 barn är bröstarvingar och får alltså ärva efter våran mors bortgång? Kan hon välja att dela på arvet idag mellan sig själv och 3 syskon, och utesluta 1 syskon i dagsläget? Alltså fördela ut förskott eller "gåva" av hela arvet till 3 bröstarvingar och utesluta den fjärde bröstarvingen? Så den dagen hon går bort finns det inget kvar av arvet till den fjärde?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kommer de fyra barnen ärva efter moderns bortgång?

Det är korrekt att det som din mor ärvde från er far kommer tillfalla er barn när er mor avlider i framtiden. Det kallas för efterarv och innebär att du och dina tre syskon kommer ärva den del av ert arv som gick till er moder när er far dog samt de alla tillgångar er mor äger (3 kapitlet 1 § ärvdabalken).


Kan modern i dagsläget dela på arvet mellan sig själv och tre av syskonen, dvs utesluta ett syskon från arvet?

De tillgångar er mor har ärvt från er far har hon ärvt med fri förfoganderätt. Detta innebär i praktiken att hon får använda dessa hur hon vill, dvs fördela pengarna i dagsläget. Det finns dock vissa begränsningar som det "arvlösa" syskonet kan aktualisera vid er moders död som innebär att ni får ge tillbaka delar av pengarna/tillgångarna. Huvudregeln inom arvsrätt är trots allt att man inte kan göra barn arvlösa, de har alltid rätt till sin laglott (7 kapitlet 1 § ärvdabalken).


Förskott på arv

Om din mor ger er pengar/saker/bostad eller annat jämförligt kommer detta anses vara förskott på arv, förutsatt att dessa saker inte kommer med ett gåvobrev som inte uttryckligen anger att gåvan inte ska ses som förskott på arv (6 kapitlet 1 § ärvdabalken). De saker som ges bort och är förskott på arv när modern dör kommer då avräknas från arvet. Detta innebär att om er mor inte har kvar några tillgångar alls vid hennes död kommer de saker ni har fått under åren räknas upp som arv ändå (6 kapitlet 5 § ärvdabalken). Ett exempel för att förtydliga: Om er mor endast har 20 000 kr när hon dör (hennes dödsbo) men har gett bort 50 000 kr vardera till tre av syskonen ska 50 000 x 3 läggas till i dödsboet. Då kommer dödsboet vara 170 000 kr. Då ska vardera syskon få 42 500 kr (170 000/4). Eftersom de 3 syskonen redan har fått 50 000 vardera och det överstiger värdet på arvet får dem ingenting.


Gåva

Din mor får ge bort gåvor. Det kommer innebära en förminskning av det arv hon fick från er far. Om förminskningen är av väsentlig betydelse är den dock inte tillåtet (3 kapitlet 3 § ärvdabalken). Väsentlig betydelse har i praxis ansetts vara en fjärdedel eller mer (NJA 2013 s. 736). För att gåvan ska ogiltigförklaras och pengarna ska återgå krävs det att ett av syskonen väcker talan om detta inom fem år från den dag då din mor gav bort pengarna i gåva.


Jämkning och laglott

Det "arvlösa" syskonet kan också begäran en jämkning av testamente (7 kapitlet 3 § ärvdabalken). Då kommer övriga syskon tvingas ge upp delar av de gåvor/förskott på arv som de har fått genom åren. Laglotten är hälften av arvslotten. De fyra barnens arvslott är hela dödsboet. Jag bygger vidare på det första exemplet för att förtydliga: det är fastställt att dödsboet är 170 000 kr och att arvslotten är 42 500 kr. Det innebär att laglotten är 21 250 kr (42 500/2). Alla barn är berättigad sin laglott, det går på så sätt inte att göra ett barn helt arvlös.

Det bör också nämnas att även om man ger ett gåvobrev som uttrycker att gåvan inte ska ses som förskott på arv, kan dessa gåvor ändå läggas till i dödsboet pga de regler som finns kring förstärkt laglottsskydd. Det kräver dock att er mor ger bort tillgångarna till 3 av barnen när hon är medveten om att hon snart kommer dö (7 kapitlet 4 § ärvdabalken).


Sammanfattningsvis

Det går inte att göra det fjärde syskonet arvlöst. Hen kommer i vart fall ha rätt till sin laglott och om din mor ger bort gåvor eller förskott på arv är det möjligt att dessa trots allt kommer tillföras dödsboet pga de skyddsregler om förskott på arv, stora gåvor och jämkning av testamente som jag har förklarat i ovanstående text.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000