Kan mitt hyresavtal bli uppsagt för att jag har felparkerat min bil flera gånger?

2017-10-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Min hyresvärd hotar mig med ev. vräkning utifrån följande:Jag har vid flera tillfällen använt min bil för att transportera varor fram till porten. Detta för att p-platsen är väldigt långt från hyreshuset. Jag har fått p-böter vid några tillfällen och dessa har jag betalat. Nu hävdar hyresvärden utifrån hyreslagen (Jordabalken 12 kap. 25§) med betoning på "sundhet, ordning och gott skick". Jag förstår inte kopplingen mellan en felparkerad bil och vräkning... Detta "hot" har kommit med rek. brev och värden har inte pratat med mig personligen. Kan jag verkligen bli vräkt om jag i övrigt skött min hyra osv.?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kommer jag att kort förklara hur rättsläget ser ut och sedan svara på din fråga, dvs. om man kan bli vräkt för att man felparkerat sin bil men skött sig i övrigt.

Hyresvärdens rätt att säga upp ett hyresavtal

En hyresgäst har en skyldighet att inte störa sina grannar. Om en hyresgäst vid upprepade tillfällen orsakar störningar och inte rättar sig efter hyresvärdens tillsägelser kan hyresvärden säga upp hyresavtalet. Denna bestämmelse finns, precis som din hyresvärd påpekat, i Jordabalkens 12 kap. 25 §. Rätten för hyresvärden att säga upp hyresavtalet regleras dock i 12 kap. 42 § punkt 6. I 42 § finns ett antal grunder som ger hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet, bl.a. om hyresgästen orsakar sådana störningar som nämns i 25 §.

För att en hyresvärd ska kunna säga upp ett hyresavtal krävs det dock att hyresgästen verkligen har misskött sig och inte rättar sig efter hyresvärdens tillsägelser. Dessutom är bestämmelserna om hyresvärdens rätt att säga upp ett hyresavtal främst till för att hyresvärden ska ha något att hota med så att hyresgästen rättar sig, och inte för att hyresavtalet faktiskt ska sägas upp. Det är såklart möjligt för en hyresvärd att säga upp ett hyresavtal enligt bestämmelserna i 42 §, men det krävs då att hyresgästen verkligen inte sköter sig.

Hyresgästens plikt att inte störa

Om en hyresgäst orsakar störning för andra som bor i omgivningen kan det tillslut leda till att hyresvärden får säga upp hyresavtalet. Den bestämmelse som din hyresvärd har angett (Jordabalken 12 kap. 25 § — "sundhet, ordning och gott skick") tar sikte på störningar som orsakas av en hyresgäst eller någon som besöker hyresgästen. Den gäller både störningar som kommer från hyresgästens lägenhet och störningar på allmänna utrymmen som orsakas av hyresgästen.

Exempel på sådana störningar är

störande ljud av onormal styrka eller varaktighet, radio/TV och musik på hög volym och annat störande beteende som inte behöver tolereras av andra hyresgäster.

Som jag nämnde tidigare är det när dessa typer av störningar blir ett allvarligt problem som uppsägning av hyreskontraktet kan komma ifråga. I 42 § stycke 6 (nästan längst ner i paragrafen, alltså inte punkt 6) finns det en bestämmelse som säger att hyresavtalet inte får sägas upp om det hyresgästen har gjort är av ringa (liten) betydelse.

Om en störning är särskilt allvarlig, kan hyresvärden säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. En sådan allvarlig störning kan vara att en hyresgäst misshandlar någon eller hotar någon med våld. Din hyresvärd kan alltså inte säga upp ditt kontrakt med omedelbar verkan, eftersom en felparkering inte skulle räknas som en sådan allvarlig störning.

Är felparkering vid upprepade tillfällen en störning som gör att man kan bli vräkt?

Att felparkera sin bil skulle eventuellt kunna vara en sådan "störning" som avses 25 §:en. Det beror nog på hur du har parkerat bilen och hur länge den har stått framför porten; om den eventuellt har blockerat porten när den har stått där så att andra hyresgäster inte har kunnat komma in och ut som vanligt osv. Det kan även finnas andra aspekter, som att räddningspersonal obehindrat måste kunna komma in i huset.

Om det är så att ditt "felparkerande" verkligen har varit till nackdel för dina grannar och detta skett vid upprepade tillfällen så att dina grannars vardag har påverkats på ett negativt sätt skulle det alltså kunna räknas som en störning. I så fall kan det leda till att hyresvärden, på sikt, har rätt att säga upp ditt hyresavtal. Men det krävs att felparkeringarna verkligen stör dina grannar för att de ska kunna räknas som en störning. Det räcker alltså inte med att hyresvärden tycker att det är lite irriterande att du parkerat där du egentligen inte får parkera. Enstaka händelser som kan räknas som störningar är inte heller någon grund för uppsägning. Det krävs som sagt att störningarna är varaktiga. Det är inte ens säkert att felparkeringarna kan räknas som störningar, vilket ju är kravet för att hyresvärden ska få rätt att säga upp hyresavtalet.

Det faktum att du inte har några övriga anmärkningar är såklart till fördel för dig. Hade du haft andra anmärkningar hade felparkeringen eventuellt kunnat vägas in i bedömningen av om hyresvärden får säga upp ditt kontrakt eller inte.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2062)
2021-09-28 Andrahandsuthyrning
2021-09-28 Vad är uppsägningstiden när hyreskontraktet är sex månader?
2021-09-27 Får jag lämna min hyresrätt på nattetid?
2021-09-26 Störningar av grannar med barn i hyresrätt

Alla besvarade frågor (95951)