FrågaAVTALSRÄTTAvtal06/11/2021

Kan mitt gym stänga av mig på grund av en narkotika dom?

Hej!

Jag fick en dom ang narkotika på 3 månaders fängelse. I och med det blev jag avstängd från stället jag tränade på.

I avtalet eller på deras hemsida står det ingenting om att man blir avstängd om något dyl sker. Kan de då stänga av en?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillträdet till ett gym

Gymmet är inte en allmän plats, vilket innebär att ägaren i princip har rätt att vägra någon att komma in på gymmet. Om det förekommer diskriminering finns det ett undantag. Enligt 1 kap. 1 § Diskrimineringslagen är det inte tillåtet att neka någon utifrån kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om du nekas tillgång eller samma service som andra kunder av något av dessa skäl kan ägaren av gymmet gjort sig skyldig till brottet olaga diskriminering enligt 16 kap. 9 § Brottsbalken.

Avtalsfrihet

I svensk rätt har vi en princip kallad avtalsfrihet som innebär en frihet att bestämma vem man vill ingå avtal med, och vilka avtalsvillkor som ska gälla. Genom avtalsfriheten kan ditt gym sätta upp egna regler om exempelvis vilka kunder som tillåts besöka deras anläggning. I ditt fall bör det innebära att ditt gym infört regler i erat slutna avtal som förbjuder droger. I ett sådant fall har gymmet rätt att neka dig tillträde till deras anläggning utifrån avtalsfriheten, då detta inte heller utgör en diskrimineringsgrund för avstängning.

Bedömning och tips

Min bedömning är att det i erat avtal finns ett villkor som reglerar droger och dess påföljder (i detta fall avstängning). Det du bör göra är att se över vad som står i erat kontrakt, det vill säga vad du och gymmet rättsligen kommit överens om. I annat fall bör du även ta kontakt med gymmet och se vad deras anledning är, om det inte är hänförligt till erat avtal.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Ibrahim HalwachiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?