Kan mitt ex ta del av min mormor och morfars arv på något sätt?

2020-09-20 i Testamente
FRÅGA
Hej, mitt ex åker och hänger med min mormor och morfar med vårat gemensama barn och jag är tämligen övertygad att hon är ute efter arv eller vill bli testimiterad. Min mormor och morfar har 2 gemensama barn. Hur går det till med arvsrätt? Enligt mig har hon inget med något utav det att göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta hur arvsrätten efter din mormor och morfar ser ut och om ditt ex kan ta del av deras arv på något sätt.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver din mormor och morfar enligt den legala arvsordningen?

Enligt den legala arvsordningen ärver barnen till din mormor och morfar hela deras kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Är din mormor och morfar gifta så ärver dock den efterlevande maken den andre maken först (3 kap. 1 § ÄB). Skulle någon av din mormor och morfars barn inte vara i livet så ärver det barnets barn dennes del. Dvs. barnbarnet till din mormor och morfar vars förälder har gått bort ärver i sin förälders ställe.

Ditt ex har alltså ingen arvsrätt enligt den legala arvsordningen.

Vad händer om de upprättar ett testamente?

Om din mormor och morfar upprättar ett giltigt testamente så ska arvet fördelas i enlighet med testamentet (11 kap. 1 § ÄB). De har alltså en möjlighet att testamentera sin kvarlåtenskap så som de önskar genom ett testamente. Det finns dock ett s.k. laglottsskydd för din mormor och morfars bröstarvingar (barn och barnbarn osv.). Laglottsskyddet innebär att bröstarvingarna har rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av deras arv, det som de skulle ha ärvt enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). Jämkning av testamentet måste göras inom sex månader, efter att bröstarvingarna har fått ta del av testamentet, för att rätten inte ska gå förlorad (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Din mormor och morfar kan alltså inte göra sina bröstarvingar helt arvlösa genom ett testamente.

Skulle testamentet upprättas genom tvång eller otillbörligt inflytande från ditt ex så kan testamentet förklaras ogiltigt (13 kap. 3 § ÄB). Det ska då handla om att ditt ex har påverkat din mormor och morfars viljefrihet. För att förklara testamentet ogiltigt måste någon av bröstarvingarna klandrar det inom sex månader och bevisa att det har upprättats på ett rättsstridigt sätt (14 kap. 5 § ÄB).

Sammanfattning

Ditt ex ärver ingenting från din mormor och morfar så länge de inte har testamenterat något till henne. Skulle de testamentera något till henne genom ett giltigt testamente så har hon rätt till sin del i enlighet med testamentet med undantag för bröstarvingarnas laglott. Är testamentet ogiltigt pga. att det t.ex. upprättats under påtryckningar från ditt ex så kan någon av bröstarvingarna klandra testamentet för att ogiltigförklara det. De måste då klandra det inom rätt tid samt bevisa att testamentet upprättats på ett rättsstridigt sätt.

Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2821)
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

Alla besvarade frågor (91353)