Kan mitt ex ha rätt att få "delad vårdnad" om min hund då vi flyttat isär?

FRÅGA
Jag står som ägare på min hund som jag köpte för 3 år sedan. Då jag köpte hunden under tiden jag var tillsammans med mitt ex så umgicks dem en del (3 ggr i veckan). Vi flyttade sedan ihop påriktigt och bodde ihop tillsammans med min hund under 4-5 månader. Jag gjorde slut och flyttade hem igen med min hund. Nu vill han ha 50% "av henne" för att han varit med under hundens uppväxt, jag vill inte detta och han hotar att ta det till rätten! Kan han göra det och få "delad vårdnad" av MIN hund? Jag har alla uppgifter på hunden samt chip id.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte möjligt för din sambo att kräva någon slags äganderätt eller delad vårdnad av din hund.

Enligt sambolagen ska sambor dela lika på all samboegendom om någon av dem skulle begära bodelning vid separationen (8 § sambolagen). Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Djur utgör förvisso "egendom" i lagens mening, men däremot inte just samboegendom då dem inte är "bostad eller bohag". Djur är istället så kallad "annan egendom" och ska därmed inte delas lika mellan samborna. Den som ska få behålla djuret är därför den som äger det, antingen då man har köpt eller fått det av någon.

Eftersom du säger att du står som ägare på hunden och antagligen köpt den själv så kommer hunden helt enkelt utgöra din egendom. Detta är inte någon egendom som ditt ex kan få rätt till med hjälp av sambolagen eller liknande. Det enda som skulle vara möjligt är om ditt ex också kan hävda att han av någon anledning äger hunden, t ex att han betalade en del av köpekostnaden. Det låter dock som sagt som att så inte är fallet.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?