FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/09/2022

Kan mitt ex flytta med barnen?

Får mitt ex flytta från den kommunen som vårt barn bor i och går i förskola, till en annan så de måste pendla på hans veckor?

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Som utgångspunkt fattar barnets vårdnadshavare gemensamt beslut om barnet (6 kap. 13 § föräldrabalken (FB)). Ett sådant beslut är barnet, eller en vårdnadshavare barnet bor hos, flyttar så långt att det påverkar barnets sociala situation, skolgång m.m. Om exet skulle flytta med barnet utan godkännande av dig kan han göra sig skyldig till egenmäktighet med barn enligt (7 kap. 4 § brottsbalken). Ifall ditt ex flyttar långt ifrån barnets hemvistkommun krävs alltså ditt samtycke, förutsatt att ni har delad vårdnad. Det är även möjligt att se över vårdnadssituationen ifall en vårdnadshavare vill flytta, utan att lyckas få samtycke.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Victor NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”