Kan mitt ex bli vårdnadshavare?

Hej

Jag är ensamstående mamma och bor med min lilla son som är ett år gammal. Hans pappa lämnade oss för två månader sedan.

Mitt ex (barnets pappa) är asylsökande. Jag är den ända vårdnadshavare för barnet, jag undrar om han kan bli vårdnadshavare efter att han får asyl eller inte (han har faderskap bekräftelse).

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om barnets pappa kan bli en vårdnadshavare eller inte. Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB). Jag kan dock redan här nämna att jag kan endast ge information om hur domstolen ska gå tillväga när den gör sin bedömning. Hur domstolen kommer att avgöra beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet.

Ändring av vårdnaden

För att få en ändring av vårdnaden måste den föräldern som vill få till stånd en ändring vända sig till domstol och begära att vårdnaden ska ändras (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Domstolen kan dock inte besluta gemensam vårdnad om båda föräldrar motsätter sig det (6 kap. 5 § andra stycket FB).

Det är också viktigt att påpeka att barnets bästa är avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Och vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, ochbarnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB).

Sammanfattning

Det är svårt att avgöra huruvida barnets pappa kommer att kunna bli vårdnadshavare eller inte utan att veta mer om de särskilda omständigheterna i ditt fall. Barnets pappa kan dock ansöka om att få en ändring av vårdnaden hos domstol.

Hur domstolen kommer att bedöma beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Men i bedömningen ska domstolen ta hänsyn till barnets bästa samt föräldrarnas förmåga att samarbeta. Här är det också viktigt att komma ihåg att domstolen inte kan besluta gemensam vårdnad om både du och barnets pappa är emot en gemensam vårdnad. Jag kan också tillägga att om barnet eller du riskerar att utsättas för övergrepp av barnets pappa kommer han inte att bli vårdnadshavare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000