Kan mitt barn bestämma vart det vill bo?

2017-08-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej.Ponera att jag har enskild vårdnad för min dotter och att frågan är vid vilken ålder kan hon själv välja hos vem av hennes föräldrar hon vill bo hos.Då jag har enskild vårdnad kan ju det omöjligt gälla samma regler, dvs att hon har rätten till att välja vid 12 års ålder, som det gör vid gemensam vårdnad.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är den förälder som har vårdnaden om barnet som har rätt att bestämma vart barnet ska bo. Någon absolut rättighet för barnet att bestämma själv vart det ska bo tillfaller inte barnet förrän det fyller 18 år.

Större hänsyn tas till vart barnet vill bo ju äldre det blir

Barnet får ingen lagstadgad rättighet att bestämma vart det ska bo när det fyllt 12 år, varken när föräldrarna har gemensam eller enskild vårdnad. Det finns i praxis en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma vart det vill bo när det fyllt 12 år, men det är snarare en utgångspunkt. Det som gäller är att alla beslut om vårdnad ska tas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap 2 a § 1 st Föräldrabalken). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad ( 6 kap 2 a § 3 st Föräldrabalken). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet själv vill ju äldre och mognare barnet är. Barnet kan alltså få större inflytande i beslutet när det är 12 år gammalt, men ingen absolut bestämmanderätt förrän det blir myndigt vid 18 års ålder.

Det är vårdnadshavaren som har den primära bestämmanderätten om boendet

Den förälder som har ensam vårdnad om barnet har rätt och skyldighet att ensamt bestämma i juridiska frågor som rör barnet utan att inhämta den andra förälderns godkännande (6 kap 11 § Föräldrabalken). Det innebär att frågan om vart barnet ska bo primärt bestäms av den förälder som har vårdnaden. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andre förälderns och barnets egna synpunkter och önskemål.

Är båda föräldrarna överens om att barnet ska bo hos den förälder som inte har vårdnaden så kan de skriftligen avtala om det tillsammans. Detta avtal måste dock godkännas av socialnämnden (6 kap 14 § 2 st Föräldrabalken). Är de däremot inte överens så måste den förälder som inte är vårdnadshavare stämma den andre i Tingsrätten för att få till gemensam vårdnad och yrka på att domstolen ska bestämma vart barnet ska bo (6 kap 5 § och 14 § 1 st Föräldrabalken).

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Johanna Matsdotter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (854)
2021-07-31 Samarbetsproblem med den andra vårdnadshavare
2021-07-31 Skäl för ensam vårdnad
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?

Alla besvarade frågor (94584)