Kan mitt barn behålla sitt efternamn om jag byter?

FRÅGA
Vi är ett par som har levt som sambo i femton år. Vi har tre barn tillsammans i åldrarna 13,10 och 6. Barnen fick pappans efternamn vid födseln eftersom vi planerade att gifta oss så småningom. Nu i sommar är det äntligen dags. Vi funderar nu på att ta samma efternamn som min sambos mammas släkt har i rakt nedstigande led. Dock motsäger sig vårt äldsta barn att byta sitt efternamn. Kan han behålla sitt efternamn och vi föräldrar och två andra barn anta det nya efternamnet?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad som gäller för byte av namn framgår av lagen om personnamn (namnlagen). Om barnet är tolv år eller äldre måste barnet ge samtycke till bytet enligt 46 § namnlagen. Samtycke måste inte ges om barnet är varaktigt förhindrad att lämna samtycke, exempelvis vid psykisk sjukdom. Vid ett namnbyte kommer domstolen bedöma om vad som är förenligt med barnets bästa och där kommer domstolen att ta hänsyn till barnets åsikt enligt 46 §§.

Sammanfattning
Namnlagen hindrar inte er från att byta efternamn men ditt äldsta barn kan inte tvingas byta efternamn utan samtycke. Att ditt äldsta barn inte samtycker till bytet hindrar inte dig och övriga familjen från att byta efternamn.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (742)
2020-09-26 Har preskriptionstiden för grov misshandel mot barn tagits bort?
2020-09-25 Är det tillåtet att låna, låna ut och/eller ge bort alkohol?
2020-09-25 Vad reglerar regeringsformen?
2020-09-23 Är det lagligt att maskera sig på allmän plats?

Alla besvarade frågor (84485)