FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag23/02/2018

Kan minoritetsaktieägare kräva utdelning i fåmansbolag?

Äger 5 procent av aktierna i ett fåmansbolag

där majoritetsägaren äger 95 procent.

Maj. ägaren har under 3 år systematiskt tömt

bolaget på pengar och redovisar väldigt låg

vinst trots väldigt höga intäkter.

Pengar har slussats över till andra bolag

I maj ägarens koncern och det handlar om

Löner, koncernbidrag lån till ett holdingbolag

som skrivs av osv.

Det här glr att jag inte får någon utdelning

på mina akter. Totalt har maj.ägaren flyttat

bort ca 35 miljoner under dom 3 åren.

Har jag någon möjlighet att kräva kompensation av majoritetsägaren?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktieägare med minst 10 % av aktierna i bolaget har rätt att kräva utdelning. Denna utdelning kan utgöra hälften av årets vinst, efter att avdrag skett för balanserad förlust som överstiger fria fonder, belopp som enligt lag eller bolagsordning ska avsättas till bundet eget kapital, och belopp som enligt bolagsordningen ska användas för något annat ändamål än utdelning till aktieägarna. Beloppet får dock inte uppgå till mer än fem procent av bolagets egna kapital. Detta följer av 18 kap. 11 § aktiebolagslagen (här). Eftersom det krävs ett innehav om minst 5 % av det totala antalet aktier, kan du kan sålunda inte kräva utdelning.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?