Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?

2020-05-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Min kompis är 17 år gammal och köper tobak på egen hand, här om dagen sa vakten till honom att om han ser han göra det igen kommer dom ta honom och kontakta polis. Jag undrar om han begår något brott eller om dem endast hotar honom?
SVAR

Bestämmelser om tobak finns i lag om tobak och liknande produkter, förkortad tobakslagen.

I lagen finns ett förbud mot att i näringsverksamhet sälja tobak till personer under 18 år (5 kap. 18 § 1 st tobakslagen). Den som säljer tobaksvaror till personer under 18 år riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (10 kap. 2 § tobakslagen). Det finns dock ingen bestämmelse i lagen som förbjuder att personer som är under 18 år köper, innehar eller brukar tobak. Det innebär att din vän inte begår ett brott genom att köpa, inneha eller bruka tobaken. Det finns dock ett rökförbud på allmän plats (se 6 kap. 2 § tobakslagen).

Något att tänka på är om din vän använt sig av någon annans legitimation för att köpa tobaken. Genom att använda annans legitimation riskerar man att dömas för brottet missbruk av urkund (15 kap. 12 § 1 st. brottsbalken).

Om din vän inte använt annans legitimation har din vän inte begått ett brott. Det är butiken som säljer tobaken till din vän som begår brott mot tobakslagen. Eftersom din vän inte begår brott genom att köpa tobaken, verkar det således som att vakten endast hotar honom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (863)
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på mig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.

Alla besvarade frågor (86699)