FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/05/2020

Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?

Hej! Min kompis är 17 år gammal och köper tobak på egen hand, här om dagen sa vakten till honom att om han ser han göra det igen kommer dom ta honom och kontakta polis. Jag undrar om han begår något brott eller om dem endast hotar honom?

Lawline svarar

Bestämmelser om tobak finns i lag om tobak och liknande produkter, förkortad tobakslagen.

I lagen finns ett förbud mot att i näringsverksamhet sälja tobak till personer under 18 år (5 kap. 18 § 1 st tobakslagen). Den som säljer tobaksvaror till personer under 18 år riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (10 kap. 2 § tobakslagen). Det finns dock ingen bestämmelse i lagen som förbjuder att personer som är under 18 år köper, innehar eller brukar tobak. Det innebär att din vän inte begår ett brott genom att köpa, inneha eller bruka tobaken. Det finns dock ett rökförbud på allmän plats (se 6 kap. 2 § tobakslagen).

Något att tänka på är om din vän använt sig av någon annans legitimation för att köpa tobaken. Genom att använda annans legitimation riskerar man att dömas för brottet missbruk av urkund (15 kap. 12 § 1 st. brottsbalken).

Om din vän inte använt annans legitimation har din vän inte begått ett brott. Det är butiken som säljer tobaken till din vän som begår brott mot tobakslagen. Eftersom din vän inte begår brott genom att köpa tobaken, verkar det således som att vakten endast hotar honom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo