FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt03/01/2019

Kan mina vuxna barn få uppehållstillstånd i Sverige?

Om en person som är sambo sedan 2 år men inte själv har permanent uppehållstillstånd, kan han ta hit sina barn som är över 21 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är man medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver man uppehållstillstånd. Barn som har fyllt 18 år har inte samma rätt som barn under 18 år att återförenas med en förälder som bor i Sverige. Vuxna barn kan dock i vissa fall få uppehållstillstånd för att flytta till sina föräldrar i Sverige och söker då om uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige.

Ett krav är då att familjemedlemmen i Sverige har permanent uppehållstillstånd. Bortsett från kravet på permanent uppehållstillstånd för den som redan befinner sig i Sverige så måste man ha bott tillsammans i hemlandet och kunna visa att man bott tillsammans omedelbart innan den anhörige flyttade till Sverige och att man redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra. Ansökan ska även lämnas in så fort som möjligt efter att den anhörige flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. Efter att en längre tid har passerat är det väldigt svårt att få uppehållstillstånd på den grunden.

Sammanfattningsvis

I och med att barnen i fråga är över 18 år kan de inte få uppehållstillstånd genom anknytning då familjemedlemmen i Sverige inte har permanent uppehållstillstånd. Utifrån frågan framgår det även att det gått åtminstone två år sen familjemedlemmen flyttade till Sverige och för att ansökan ska gå igenom måste den ske direkt, i samband med det permanenta uppehållstillståndet. Kort sagt kan barnen i fråga inte få uppehållstillstånd på grunden att deras förälder är bosatt i Sverige.

Vänligen,

Linn NybergRådgivare