Kan mina medbolagsmän bara säga upp mig utan vidare? Gäller inte vårt bolagsavtal?

2017-12-21 i Bolag
FRÅGA
Hej! jag har skrivit ett avtal med två andra personer om att vi ska sälja produkter och att vi ska dela på vinsten på tre. De har bestämt sig för att bli av med mig för en månad sen. De låste ut mig från hemsidan, jag kan inte se försäljningen och de sa att de har sagt upp samarbetet med mig. eftersom jag misskött mig säger de med att inte leverera säker i tid. jag har även inte sett nån redovisning på något så som kvitto på inköp och så vidare! Min fråga får de säga upp mig när vi har skrivit ett avtal? Hur går det till om man ska säga upp en delägare i företaget?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Det verkar av din fråga att döma som att ni har bildat ett s.k enkelt bolag. Ett enkelt bolag är egentligen bara ett avtal mellan de olika bolagsmännen om att driva viss verksamhet ihop. Det finns inte särskilt många lagstadgade regler vad gäller enkla bolag, eftersom de flesta förhållandena mellan bolagsmännen internt regleras genom avtalet. Därför kan det vara viktigt att ha koll på vad som avtalats er sinsemellan.


Problemet med många enkla bolag är dock att man förvisso kommit överens om premisserna för samarbetet, men man har inte skrivit ner detta i ett bolagsavtal. Muntliga överenskommelser är lika giltiga som skriftliga, men de är väldigt svåra att bevisa i eventuella efterföljande tvister.Frånskiljande av bolagsmän från förvaltningen

En bolagsman kan skiljas från förvaltningen av bolaget, om det finns en viktig grund för detta samt om man i bolagsavtalet kommit överens om att så kan ske, vilket framgår av Lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) 2 kap. 4 §. Om ni har avtalat om att det ska finnas en möjlighet för övriga bolagsmän att utesluta en annan bolagsman från förvaltningen så kan detta alltså ha gått rätt till. Det måste dock också finnas en viktig grund, som det uttrycks i lagtexten. En viktig grund för uteslutande av en bolagsman skulle kunna vara att bolagsmannen visat vårdslöshet i utförandet av sitt uppdrag. Om dina kollegor menar att du misskött dig genom att inte leverera i tid, finns det en risk att de menar att de här har en viktig grund för att avskilja dig från förvaltningen av bolaget.

Du har dock rätt att, oavsett om du är utesluten från bolagets förvaltning eller inte, få granska bolagets räkenskaper och få kännedom om bolagets angelägenheter enligt HBL 2 kap. 5 §.


Avtalet är fortfarande giltigt

Att du skiljts från förvaltningen innebär dock inte att du inte är delägare i företaget, utan avtalet gäller fortfarande. För att avtalet ska få brytas från deras sida krävs att ni alla är överens om det eller att du begått ett väsentligt avtalsbrott. Ifall du begått ett väsentligt avtalsbrott eller inte är svårt att svara på eftersom jag inte känner till de närmare omständigheterna kring dina levereransproblem eller omfattningen av dessa och konsekvenserna för bolaget härav. Det ska dock påpekas att väsentliga avtalsbrott är ganska allvarliga avtalsbrott; det handlar inte om vilken bagatell som helst, utan den/de andra avtalsparterna ska lida en inte liten skada på grund av avtalsbrottet.

Att avtalet fortfarande är gällande innebär bl. a att du fortfarande har rätt till din del av vinsten i bolaget.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (756)
2021-12-07 Får man som privatperson låna ut pengar till ett aktiebolag?
2021-12-04 Hur förhåller sig minoritetsregeln vid utdelning till styrelsens förslag?
2021-11-18 Har en aktieägare rätt att få se bolagets alla styrelseprotokoll?
2021-11-18 Avsluta ett VD-avtal - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97720)