Kan mina halvsyskon ärva min pappa?

Hej Jag har en fråga om arv. I min familj så är det fyra barn. Alla har samma mamma. Jag och min yngre syster har samma pappa. Mina föräldrar är gifta. Min mamma har inga tillgångar alls och min pappa äger en skogsfastighet. Får mina halvsyskon del av skogsfastigheten om min mamma dör först? Får mina halvsyskon del av skogsfastigheten om min pappa dör först? Min pappa vill att endast jag och min syster ärver skogsfastigheten. 

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittas i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln gällande arv

För att reda ut detta kan vi börja enkelt med att konstatera att dina halvsyskon som inte delar pappa med dig inte har någon arvsrätt efter din pappa. Det är i första hand bröstarvingar, det vill säga barn till den avlidne, som har arvsrätt, 2 kap. 1 § ÄB. Om den som dör är gift ska dock kvarlåtenskapen i första hand gå till den efterlevande maken, 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Det maken ärver gör den med fri förfoganderätt. Detta innebär att den efterlevande maken i princip får göra vad den vill med egendomen, förutom att testamentera bort den till någon annan. När den efterlevande maken går bort så ärver barnen en andel i den efterlevande makens egendom som motsvarar den först avlidne makens egendom, så kallat efterarv, 3 kap. 2 § ÄB

Om er mamma dör först

Dör er mamma först, så ska ju enligt huvudregeln er pappa ärva henne, 3 kap. 1 § ÄB. Du skriver att hon inte har några tillgångar men kanske har hon några ägodelar som i sådant fall skulle tillfalla er pappa. Dina halvsyskon har dock rätt att begära att få ut sin del av er mammas arv, också enligt 3 kap. 1 § ÄB. Halvsyskonen kan dock välja att avstå från sin rätt i enlighet med 3 kap. 9 § ÄB, vilket innebär att dennes arv kommer gå till din pappa ändå. Detta gör dock inte nödvändigtvis att de får del av skogsfastigheten, utan gör också att de endast ärver den andel av er pappas egendom som han fick när er mamma dog. De kan inte enligt lag få mer än så om de väljer att avstå. Gällande andelar är det dock viktigt att poängtera att denna kan öka eller minska beroende på vad maken med fri förfoganderätt gör med egendomen. Man har ändå rätt till sin andel, men som då alltså kan bli större eller mindre än vad den var vid den första makens död.

Om er pappa dör först

Eftersom det är era föräldrar som är gifta, så kommer er mamma att ärva er pappa enligt 3 kap. 1 § ÄB om han dör först. Ni kan alltså inte begära ett arv i förtid. Samma sak gäller dock här, att ni ärver den andel som skogsfastigheten motsvarar av er mammas tillgångar vid hennes bortgång. Samma gäller dock här, att värdet kan öka eller minska och att ni då får den andel som skogsfastigheten motsvarar vid den aktuella tidpunkten. Men det kommer i slutändan vara ni som får skogsfastighetens värde, vilket era halvsyskon inte kommer få ta del av. 

För att göra det lättare att förstå kan vi som exempel säga att er pappas skogsfastighet är värd 300 000 kr och sen har han lite annat som gör att han totalt efterlämnar 400 000 kr. Er mamma har 50 000 kr vid detta tillfälle. Er andel blir då delen/det hela - alltså 400 000 kr/450 000 kr = 88 %. Det innebär att när er mamma sen dör har ni rätt till 88 % av hennes tillgångar i arv efter er far. Era halvsyskon och ni får alltså sedan dela på de 12 % som är din mors tillgångar. Om hon vid sin död då har 600 000 kr har ni alltså då rätt till 528 000 kr av dessa i arv efter er far, och de resterande 72 000 kr ska alltså fördelas lika mellan er fyra syskon.

Testamente

Även om du och ditt syskon har arvsrätt till skogsfastigheten enligt lag kan det ändå vara skönt att specificera att skogsfastigheten ska tillfalla er när er mamma dör. Ännu ett alternativ kan vara att göra er mamma ”arvslös”, då er pappa kan testamentera skogsfastigheten till er så att ni ärver den direkt vid hans död. Värt att poängtera gällande detta är att man inte enligt lag kan lämna en efterlevande make helt tomhänt. Enligt 3 kap. 1 § andra stycket ÄB måste den efterlevande maken åtminstone ha tillgångar på fyra prisbasbelopp, vilket just nu motsvarar ca 200 000 kr. Har inte den efterlevande maken detta i tillgångar efter bodelning så måste den resterande summan tas ur den avlidnes kvarlåtenskap.

Sammanfattning

Dör er mamma först så är era halvsyskon inte berättigade mer än det de skulle fått av er mor, det vill säga ingen del av skogsfastigheten. Dör er pappa först så ärver er mamma honom, men skogsfastigheten eller dess dåvarande värde tillfaller dig och ditt syskon i slutändan. Om ni verkligen vill säkerställa att skogsfastigheten hamnar i era händer direkt vid er fars död kan han upprätta ett testamente. Vill ni ha hjälp med detta är ni välkomma att kontakta en av våra erfarna jurister här på Lawline.

Jag hoppas du fick ett svar på din fråga, återkom gärna om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”