KAN MINA EGENDOMAR UTMÄTAS FÖR MIN KOMPIS SKULDER OM VI BOR TILLSAMMANS?

Om jag flyttar ihop med min killkompis som har skulder hur påverkas det mig då? Jag kommer att ha ett eget rum och det finns ingen sexuell relation mellan oss. Utan jag behöver ha någonstans att bo och han har erbjudit mig att komma och bo med honom. Kommer jag få nå problem om han eventuellt skulle få ngn utmätning i lägenheten ( tänkte på mina saker då ) samt kan jag få löneutmätning på min lön pga hans skulder? Hoppas jag har uttryckt mig rätt nu. Mvh

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill veta huruvida din egendom eller din lön kan utmätas för din killkompis skulder eftersom ni bor tillsammans. 

Allmänt om utmätning och bevisbörda   

Bestämmelser om utmätning regleras i fjärde kapitlet utsökningsbalken (UB). Det är bara gäldenärens egendom (och eventuellt lön) som får tas i anspråk för att täcka dennes skulder, och gäldenären antas vara ägare till egendom som denne har i sin besittning såvida det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 17–18 §§ UB). Om en gäldenär har egendom i sin ensamma besittning antas alltså denne vara ägare till egendomen, och tredje man måste då styrka sin äganderätt för att egendomen inte ska kunna utmätas. 

Även i det fall gäldenären varaktigt sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden (har sambo) antas gäldenären vara ägare till egendom som finns i deras gemensamma besittning, och sambon måste styrka sin äganderätt för att egendomen inte ska kunna utmätas (4 kap. 19 § 1 st. UB). 

I båda dessa fall krävs alltså att den som påstår sig vara ägare till egendomen måste kunna styrka detta, vilket kan beskrivas som att den som påstår sig vara ägare till egendomen har bevisbördan

Om gäldenären har egendom i gemensam besittning med annan än sambo eller make tillämpas emellertid 4 kap. 19 § 2 st. UB, där det framgår att egendom får utmätas endast om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. I sådana situationer är det alltså Kronofogden som måste bevisa att egendomen tillhör gäldenären, vilket kan beskrivas som att Kronofogden har bevisbördan.

Bedömningen i ditt fall 

Har du egendom i gemensam besittning med din killkompis och ni inte anses vara sambor är det alltså Kronofogden som måste styrka att egendomen tillhör din killkompis för att den ska kunna utmätas för hans skulder. Så länge Kronofogden inte lyckas bevisa detta får alltså egendomen inte utmätas.  

Slutsats och rekommendation 

Din egendom får alltså inte utmätas för din killkompis skulder om inte Kronofogden lyckas bevisa att den tillhör honom, något som inte borde gå om det verkligen är din egendom. Inte heller din lön kan utmätas för hans skulder. Min rekommendation är dock att ni antecknar vilken egendom du tar med dig i samband med flytten, för att undvika missförstånd i framtiden. Det kan även vara fördelaktigt att behålla kvitton i samband med dyrare inköp som du gör för egen räkning, även detta för att vara på den säkra sidan.
 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att skicka in en till fråga eller kontakta oss för rådgivning!

Med vänliga hälsningar, 

Erik von ZweigbergkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”