Kan mina barn sköta mina ekonomiska angelägenheter?

2017-11-09 i God man
FRÅGA
Kan jag som änkeman undvika god man i händelse av sjukdom att inte kunna sköta det ekonomiska, bori fastighet.Vill att mina döttrar sköter den biten.Finns det blankett att skriva ut på nätet som kan fyllas i med bevittning ?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dagliga ekonomiska angelägenheter
I år trädde ytterligare en lagändring i kraft vilken gör det mycket lättare för anhöriga att företräda den som på grund av sjukdom eller liknande saknar förmåga att själv ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Som anhörig har man rätt att göra ordinära rättshandlingar som har anknytning till det dagliga livet. (17 kap. 1 § FB) Behörigheten gäller i tur och ordning för:
1. Make eller sambo,
2. Barn
3. Barnbarn
4. Förälder
5. Syskon
6. Syskonbarn

När det finns flera anhöriga under samma punkt gäller behörigheten gemensamt. (17 kap. 2 § FB) Denna bestämmelse innebär alltså att dina döttrar kan sköta dagliga ekonomiska angelägenheter åt dig som exempelvis att handla, ta ut pengar osv. Denna bestämmelse gäller dock inte om det finns en god man. Här behövs det alltså inte att du fyller i en blankett utan dina döttrar kan i egenskap av just anhöriga hjälpa dig med din dagliga ekonomi om du till följd av sjukdom inte klarar av det själv.

Generalfullmakt
Om du vill att dina döttrar ska kunna hjälpa dig med mer än den dagliga ekonomin kan du skriva en generalfullmakt vilken ger dina döttrar rätt att sköta i princip allt. (10 § AvtL) Fullmakten ska vara skriftlig och den kan skapa större trovärdighet om den bevittnas av två vittnen men detta är inte ett krav för fullmaktens giltighet. HÄR kan du skriva ut en blankett för en generalfullmakt.

Framtidsfullmakt
Från 1 juli i år trädde även lagen om framtidsfullmakter i kraft vilket är ett alternativ till generalfullmakt, godmanskap och förvaltarskap. Att författa en framtidsfullmakt innebär att du kan bestämma vem/vilka som ska få företräda dig i framtiden om du skulle bli sjuk och oförmögen att företa dina rättshandlingar själv. (1 § Lag m framtidsfullmakt) HÄR kan du skriva ut en blankett för en framtidsfullmakt.

God man
Du skriver att du vill undvika godman och då kan de ovan nämnda förslagen möjligen vara goda alternativ. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att dina döttrar eller någon av dem kan ansöka om att bli god man för dig om du skulle vilja det. (11 kap. 15 § FB) Det finns oftast blanketter att fylla i som ska lämnas till din hemkommun. Dessa blanketter kan du ofta hitta på kommunens hemsida. Det är därefter domstolen som beslutar om god man och vem som ska utses till detta. Om du föreslår en viss person ska domstolen undersöka om den önskade personen är lämplig. (11 kap. 12 § FB) Domstolen brukar ge uppdraget till någon i den enskildes familj eller släkt i första hand. Huvudregeln är att det endast är en god man som utses om det inte föreligger starka skäl för att de behövs flera. (11 kap. 13 § FB) Något som kan motivera flera gode män kan vara om uppdraget blir väldigt omfattande.

Sammanfattning
Dina döttrar har i egenskap av just dina barn möjlighet att hjälpa dig med dina dagliga ekonomiska angelägenheter, för detta krävs alltså inte att ni författar något skriftlig avtal eller liknande. Om du vill att dina döttrar ska ha möjlighet att företa mer omfattande rättshandlingar åt sig som exempelvis att sälja fastigheten eller liknande kan du upprätta en generalfullmakt. Om du vill att dina döttrar i framtiden ska kunna hjälpa dig med sådant kan du upprätta en framtidsfullmakt som aktualiseras om du skulle bli sjuk. Vidare finns det möjlighet för någon av dina döttrar att bli god man.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (537)
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?
2021-08-15 Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?
2021-08-12 Blir jag automatiskt god man till den jag gifter mig med?
2021-08-09 God man åt sina föräldrar

Alla besvarade frågor (95697)