Kan min syster kräva hälften av värdet på min mammas gåva till mig när min mamma går bort?

2021-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Om min mamma vill ge mig hennes fonder på 2 miljoner men inte till min syster kan hon bara skriva/föra över dem till mig? Hon är fullt frisk.Kan min syster kräva hälften av värdet på fonderna när min mor går bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din syster kan kräva hälften av värdet på fonderna som din mor vill ge bort till dig.

Förskott på arv?

Din fråga aktualiserar regler om förskott på arv. Gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 §).Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomling (ÄB 2 kap. 1 §). I ditt fall är du bröstarvinge och din mamma arvlåtare. Detta innebär att gåvor som din mamma ger dig ska betraktas som ett förskott på arv. Dock kan denna presumtion brytas om din mamma anger att gåvan inte ska anses utgöra förskott på arv, detta kan hon lösa genom att exempelvis skriva det i ett gåvobrev eller testamente.

Om fonderna skulle räknas som förskott på arv kommer det värdet som fonderna har att adderas till din mammas tillgångar (ÄB 6 kap. 5 §) och sedan kommer du och din syster ha rätt till 1/2 var av arvet vilket utgör er arvslott. Det du sedan redan har fått kommer att dras av från din arvslott. D.v.s om exempelvis din mamma har tillgångar värda 1 miljon och du har erhållit fonder värda 2 miljoner, så kommer dessa 2 miljoner att adderas med hennes tillgångar på 1 miljon så att hon sammanlagt beräknas inneha tillgångar värda 3 miljoner. Du och din syster kommer att ha rätt till hälften var vilket är 1,5 miljoner var. Detta innebär att du har fått en halv miljon för mycket. Om så skulle vara fallet att du har erhållit ett överskott så är du enligt ÄB 6 kap. 4 § inte skyldig att återbetala överskottet som du fått. Du kommer att få behålla fonderna värda 2 miljoner men kommer inte att få några tillgångar utöver det eftersom du redan har fått ett överskott. Detta gäller som sagt om det skulle vara så att fonderna bedöms utgöra förskott på arv.

Sammanfattningsvis kan din syster inte kräva hälften av värdet på fonderna om din mamma har föreskrivit att fonderna inte ska räknas som förskott på arv.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!

Med vänliga hälsningar,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?