Kan min storebror förordna mig förvaltarskap mot min vilja?

FRÅGA
Hej jag undrar har min storebror rätt och sätta förvaltarskap på mej under tvång eller bli tvingad emot min vilja och utan att jag skriver på papper?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om förvaltarskap återfinns i 11 kap. FB.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får inte anordnas om den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp, anges i 11:7 FB.

Det är således rätten, domstol, som beslutar om eventuellt förvaltarskap för dig. Din storebror har inte någon rätt att själv förordna förvaltarskap åt dig, det ankommer på rätten, som i den situationen har rätt att mot din vilja förordna förvaltarskap.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84292)