Kan min son ta ut sin arvslott i förtid?

Hej,

min man dog för 10 år sedan och vi har en son tillsammans. Vi var gifta och vi köpte två fastigheter tillsammans 50/50% som jag betalar lagfart till.

Min man hade satt mig som förmånstagare på alla försäkringar som löstes ut vi hans dödsfall. Men vi hade inget äktenskapsförord.

Nu när jag vill sälja ett av husen sätter sig min son på tvären och hotar med att då ta ut allt av sin lagliga arvslott.

Har han laglig rätt till det.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig utgå från att när din man dog för tio år sedan gjordes en bodelning vari du ärvde din man. Jag utgår även från att sonen du nämner i frågan är er gemensamma och att han är enda barnet. Jag har inte tagit hänsyn till något eventuellt testamente då du inte nämner i frågan om sådant finns.

I svaret kommer jag först att gå igenom vad som gäller enligt ärvdabalken och sist i svaret sammanfattar jag och ger dig mitt råd.

Din son ärver din man först den dag du går bort

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB). Då sonen är ert gemensamma barn är han bröstarvinge till er båda (2 kap. 1 § ÄB). Som bröstarvinge tillhör man första arvsklassen och ärver sina föräldrar. Om den som är gift avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken. Ett gemensamt barn som är bröstarvinge får vänta på sitt arv till den efterlevande maken går bort. Undantaget är särkullbarn, dvs. barn utanför äktenskapet, som har rätt att få ut sin lott direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Detta innebär att när din make gick bort gjordes en bodelning. Jag utgår från att hälften av boet gick till dig, den andra hälften var boet efter din man. I enlighet med ärvdabalken ärvde du din mans kvarlåtenskap. Först den dagen du går bort har er gemensamma son rätt att få ut sitt arv. Delen du ärvde efter din man ärvdes med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att du inte kan testamentera bort det du ärvde, däremot får du lov att sälja det.

Det hela kan åskådliggöras genom ett väldigt förenklat exempel:

Vid din mans bortgång ägde ni två fastigheter värda exakt lika mycket. I bodelningen tilldelades den ena fastigheten dig, den andra boet efter din man. Boet efter din man ärvde du med fri förfoganderätt. Fastigheten som gick till dig kan du testamentera bort eller sälja. Fastigheten du fick efter din man kan du också sälja, däremot kan du inte testamentera bort den.

Din son kan inte begära ut sin laglott i förtid

Du skriver i din fråga att din son hotar med att ta ut sin lagliga arvslott. Som jag tolkar det åsyftar han den s.k. laglotten. Laglotten är aktuell för bröstarvingar som riskerar att förlora sin arvsrätt genom att kvarlåtenskapen testamenterats bort. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott krävs det att den påkallar s.k. jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Din son kan inte begära ut sin laglott nu, det kan bara bli aktuellt den dagen du går bort. Skulle t.ex. du testamentera bort allt du äger (av den delen du får testamentera) kan han begära jämkning av testamentet och få ut laglotten.

Sammanfattningsvis innebär detta att du har rätt att sälja fastigheterna du äger, även om du ärvt dem efter din man. När du ärvde din man skedde det med fri förfoganderätt vilket innebär att allt du har ärvt får du använda eller sälja, du får däremot inte testamentera bort egendomen. Din son kan inte begära ut sin laglott i förtid. Laglott är aktuell först om bröstarvinge inte får ut sin arvslott vid din bortgång.

Mitt råd till dig är att efter vad du beskrivit i din fråga ska det inte finnas något hinder för att sälja fastigheten. En försäljning ska heller ej innebära att din son har möjlighet att ta ut sin laglott i förtid. Om din son försöker hindra försäljningen eller om det finns omständigheter som inte är kända utifrån din fråga kan det i vissa fall vara en god idé att du vänder dig till en jurist. Samma kan vara klokt om du vill upprätta ett testamente. Detta kan vi på Lawline hjälpa dig med och om så är fallet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000